It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

Özgür Ballı:  ‘Newest Media’

09 Mart March / 04 Nisan April 2021

Gelişen teknoloji ile birlikte oluşmaya başlayan dijitalleşen kültür, günümüzde yeni arayışlar içerisinde olan sanat dünyasını ve bu gelişmelere yakınlık duyan sanatçıları etkilemiştir. Özellikle dijitalleşme yolunda kendisini konumlandıran günümüz sanatı, yeni uygulama alanları ve deneyimleme yönetimleri fırsatı yakaladığı, dijital teknolojilerin sunduğu potansiyel alandan yararlanmaktadır. Dijital kültürün ve gelişen teknolojinin etkilediği sanatçılardan biri olarak Özgür Ballı, genel anlamda üretilişinde bilgisayarların rol aldığı, fiziksel olmayan nesnelerin, görsellerin veya sayısal formların imgeye dönüşerek sergilenmesine olanak sağlayan dijital sanat alanı üzerine çalışmaktadır. Artırılmış gerçeklik sanatı, dijital heykel, dijital resim, yapay zekâ (makine öğrenmesi) sanatı, dijital yerleştirme gibi farklı medyaları kullanarak üretimlerine sanatsal bir yönde yeni bir dünyanın kapılarından geçerek devam etmektedir.

 

Özgür Ballı, Artırılmış Gerçeklik teknolojisi kullanılarak oluşturulan Newest Media Serisiyle, somut olarak üretilen sanat formunun özgünlüğünü ve gerçekliğini etkilemeden interaktif içeriklerin üretimine odaklanmaktadır. Uzun zamandır deneyimlediği dijital teknolojinin dilini kendi düşünsel dünyasıyla sentezleyerek, 15 adet dijital baskının 25x25 cm’lik çerçeveler içinde sunulması ile kurgulanan seri, yeni medyanın geleneksel bir medyuma dönüşmesini irdelemekte ve temelinde imgelerin temsillerine odaklanmaktadır.

 

Newest Media sergisi, ‘Yeni Medya’ kavramının tanımlanmasının günümüzde bir dönüşüm içerisinde olduğu iddiası ve ileri düzey teknolojik gelişmeler neticesinde geleneksel bir medyuma benzediği düşüncesine, teknoloji kullanılarak vurgu yapar. Geleneksel medyumlarda olduğu gibi imgelerin asıl dünyayı değil, temsili bir dünyayı gösterdiği gibi, eskimiş kabul edilen ‘yeni medya’ görüngüsü de, idealizasyon içerisine girmiş ve bireysellikten uzak imgelerin dili ile konuşmaya başlamıştır. Ancak post modern söylemlerin gücünü artırması, dijitalleşen kültürle birlikte oluşan bireysellik ve mobil teknolojilerin varlığını artırdığı günümüz dünyası, gösterilen imgelerin temsilleri ile yetinmemekte, temelinde yatan imayı sorgulama çabasındadır. Bununla birlikte Özgür Ballı’nın Newest Media serisi, karma veya melez olarak nitelendireceğimiz yeni bir gerçeklik potansiyeli sunma veya ima etme iddiasıyla izleyicisini karşılamaktadır. Sergi, distopya, ütopya, yeni dünya, yeni gerçeklik konularını ele alarak, yeni medya kavramının bağlamını günümüz siyasal, sosyal ve kültürel dinamikler içinde sorgulamaya yöneltmektedir.

CERMODERN’de 09 Mart – 04 Nisan 2021 tarihleri arasında izlenecek olan Özgür Ballı’nın “Newest Media” adlı sergi küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener üstlenmiştir. Yaşadığımız son bir yıl içinde daha çok bağımlı hale geldiğimiz dijital medyanın küresel bir medya olmasıyla fiziksel temasın ortadan kalktığı bir süreç yaşadık. Bununla birlikte Özgür Ballı’nın yeni medya teknolojilerinde temellendirdiği sergisiyle yeniden sergi mekânına fiziksel olarak dönüş yapmaktayız.  Sergi, son zamanlarda yaşadığımız sürece, yeni sorular sormak adına da kendi iç döngüsünü yaratmaktadır.

 

 

The digitalized culture, which is arisen from the developing technology, has affected today’s art world, which is in search of the new, and the artists who feel themselves close to these developments. Especially, today's art, which positions itself in the path to digitalization, practice upon the potential area offered by digital technologies, where it seizes the opportunity of new application areas and management of experience. Özgür Ballı, as one of the artists influenced by digital culture and developing technology, focuses on the field of digital art, in which computers are playing a huge role in the productions, adding non-physical objects or digital forms to be displayed by transforming them into images. Using different mediums such as augmented reality, digital sculpture, digital painting, artificial intelligence and digital installation, he continues to produce artworks by passing through the gates of a brand new world.

 

In the Newest Media Series which has been created using Augmented Reality Technology, Özgür Ballı is focusing on the production of interactive contents without interfering the originality and reality of the concrete forms. Synthesizing the language of digital technology, which he has been exposed for a long time, with his own intellectual world, the artist focuses on the representations of images and examines the transformation of new media into a traditional medium in the exhibition, which is designed as a display of 15 digital prints in 25x25 cm frames.

 

By using technology, the exhibition Newest Media underlining the statements that the definition of the concept of ‘New Media’ is either in a transformation process or a traditional medium as a result of advanced technological developments. Just as images show not the real world, but a representational world, as in traditional mediums, the phenomenon 'new media', which is considered to be out of use, has been idealized and started to speak with the language of images that are far from individuality. However, today's world, where post-modern expressions are more common, individuality and mobile technologies, that are come into existence with the digitalized culture, does not content with the representations of the images presented, but does try to question the underlying implication behind what is seen. Nevertheless, the Newest Media series, created by Özgür Ballı, presenting and implying a new potential of reality that is a combination of different realities. The exhibition focuses on dystopia, utopia, new world, new reality, and questions the context of the new media concept within the current political, social and cultural dynamics.

 

Curated by Dilek Karaaziz Şener, the exhibition of Özgür Ballı named "Newest Media", will be available for visiting at CERMODERN between March 9 and April 4, 2021. The last year, we experienced times that physical contact was impossible.  Digital media became globalized and we became more dependent. Now, we are physically returning to the exhibition hall with the exhibition of Özgür Ballı that is created with new media technologies. It creates its own inner loop to be able to ask new questions related to the times we have been lately experienced.

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI