Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi I Bugünden Yarına

25 Mayıs -25 Haziran 2016

30. yılını geride bırakan Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bu yılki mezuniyet sergisini 25 Mayıs 2016- 25 Haziran 2016 Ankara CerModern’de gerçekleştiriyor. “Bugünden Yarına” isimli sergide, Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Heykel, Resim ve Seramik bölümünden mezun öğrenciler, bugünden yarına kalıcı izler bırakmak amacıyla izleyiciyle buluşuyor.

 

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanatın tüm alanlarını kuşatma ve bu farklı alanları disiplinlerarası bir eksende buluşturma anlayışı içerisinde yaratıcılığa, özgünlüğe, sosyal ve çevresel duyarlılığa ve çağdaş evrensel gelişmelere dayanan bir eğitim modelini referans alıyor. Bu çerçeve içinde, fakültemiz yalnızca Eskişehir’de değil aynı zamanda Türkiye’nin birçok yerinde ve yurtdışında da etkinlik gösteriyor.

 

 

Bu amaçla bir modern sanatlar merkezi olan Ankara CerModern, genç sanatçılarımızın modern zamanlardan yola çıkarak ürettiği eserleri sergiliyor. Estetik modernizmle sanata dahil olan “bugün” ya da “şimdiki zaman” fikri, genç sanatçıların kendi dünyalarını temel alarak oluşturduğu eserlerle görünür hale geliyor. Bugünü kucaklamaya yönelik bir sanat anlayışıyla gençler, çağdaş dünyasının sorunlarını kendi bakış açılarıyla yorumluyor.

 

Genç sanatçılar,  kendi estetik anlayışları, yöntem ve dil tercihleriyle oluşturdukları eserlerle yarını da sorgulama olanağı buluyor. Bugünden yarına bir köprü olan eserler, çağdaş sanatın ve dünyanın sorunlarının gençler aracılığıyla yorumlandığı bir platforma dönüşüyor.

 

“BUGÜNDEN YARINA”

 

Bugün sanat yalnızca estetik sorunlarla sınırlı bir alan olmaktan çıkmıştır. Felsefenin, etiğin, siyasetin sorunlarından, günlük yaşamın ve teknolojinin yarattığı yeni algılama ve görme biçimlerine kadar oldukça geniş bir hakikat alanına yayılmaktadır. Estetik modernizmin en önemli sonuçlarından biri, “bugün”ün bu geniş hakikat alanı içeresinde sanata dahil edilmesidir. Modernizm için bugün,  geçmişle karşılaştırılan şimdiki zamanın ya da sanatsal anın kahramanlaştırılmasıdır. Geçmiş ve gelecek arasında bir kesit olarak duran şimdiki zaman, sanatçı için geleneğin çoktan geçmiş bir şey olarak “şimdi” adına parçalanmasıdır. Modernizmin sanata dahil ettiği şimdiki zaman fikri, bugün hala geçerliliğini korumaktadır. 25 Mayıs 2016- 25 Haziran 2016 tarihleri arasında Ankara CerModern’de gerçekleştirilecek olan “Bugünden Yarına” isimli Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi, genç sanatçıların bu bakış açısıyla ürettiği eserleri sergiliyor. Genç sanatçılar bugünden yarına kalıcı izler bırakmak amacıyla izleyiciyle buluşuyor.

 

 

 

 

 

 

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI