Ankara Genç Sanat Bienali Forumu

1-3 Aralık December 2017

Ankara Bienalini arıyor.

 

CerModern, 1-3 Aralık tarihleri arasında Ankara Genç Sanat Bienali Forumu’na evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan Bienal Forumu, en geniş kapsamıyla küresel kültür olgusu üzerinden Ankara’da bir genç sanat bienali dinamiğini tartışmayı hedefliyor.

 

CerModern Sanat Programları Yönetmeni ve Bienal Forumu Genel Koordinatörü Zihni Tümer, 2 gün sürecek etkinlik kapsamında ulusal ve uluslar arası pratikleri ve iyi uygulama örneklerini bir tartışma ve öğrenme platformu aracılığıyla biraraya getirmey iamaçladıklarını kaydetti. Sanatçılar, akademisyenler ve kültür sanat alanında çalışan uzmanların katılımıyla bir bienal yapısının tanımlanması ve yol haritasının oluşturulması amacını taşıyan Forum etkinliğinin katılımcıları arasında 4. İstanbul Bienali küratörü Dr. Rene Block, ZKM Medya Sanatları Müzesi yönetmeni Profesör Franz-Bernhard Serexhe, Prof. Marcus Graf, Prof. Ahmet Gürata, Sanatçı-yazar Andreas Treskeyer, Prof. Tansel Türkdoğan yer alıyor

 

CerModern’in yürütücülüğünde gerçekleşecek olan etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı Genç Des programı, Goethe Enstitüsü, Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

 

Ankara Biennial For Young Art Forum

December 1-3, 2017

 

Looking for the Ankara Biennial.

 

CerModern is preparing to host the Ankara Young Art Biennial Forum between 1-3 th of December. The Biennial Forum, which will be held for the first time in our country, aims to discuss the youth biennial dynamism in Ankara in the broadest sense of the global culture.

 

CerModern Art Programs Director and Biennial Forum General Coordinator Zihni Tümer noted that they are trying to bring together national and international practices and good practice examples through a discussion and learning platform within the 2 day event. Among the participants of the Forum activity, which aims to define a biennial structure and to create a road map with the participation of artists, academicians and experts working in the field of culture and art, 4th Istanbul Biennial curator Rene Block, director of ZKM Museum of Media Arts Prof. Franz-Bernhard Serexhe, Prof. Marcus Graf, Prof. Ahmet Gurata, Artist-writer Andreas Treske, Prof. Tansel Türkdoğan is involved

 

The event, which will take place in the conduct of CerModern, is supported by the Ministry of Culture and Tourism Genc-Des program, Goethe Institute, Embassy of the Netherlands and the Embassy of Ukraine.

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI