Beral Madra: Post-Hakikat Çağında Görsel Sanatlar

4 Ekim 2017 / 11:00

1990’larda Küreselleşme çağına girildiğinde kehanet edildiği gibi içinde yaşadığımız Post-hakikat olarak adlandırılan düzen sürecinde en etkin iletişim, etkileşim ve katılım araçlarından birisi ve küresel kültür endüstrisinin ana ögesi olan çağdaş ve görsel sanat üretimi ve sanat pratikleridir.

 

Bu üretimin altyapısındaki eleştirel düşünsel yapı, ilişkisel estetik bütün teknik ve beşeri bilimler ve akademik disiplinlerden yararlanıyor ve bu gezegendeki hakikatler için bir alan oluşturuyor ve insanlar arasındaki ilişki ve etkileşimi güçlendiriyor .

 

Sanat yapıtlarını, daha önceden edinilmiş bilgiyle donatarak değerlendirmeyi, anlamayı denetlemeyi, sorular sorabilmeyi içeren yapıt okuma ve yorumlama yetisi entelektüel kazanım için kaçınılmazdır. Ancak aynı zamanda siyasal ve ekonomik güçlerin yönlendirdiği bilgi, görsel kirlilik ve aşırı trajedilerin yarattığı kargaşanın üstesinden gelmek için de gerekli bir bilgi ve beceridir.

 

Sosyo-politik içerik ve amaç taşıyan sanat pratiği, sanat yapıtları ve imgelerin özel bir eleştiri ve eleştiri karşıtı karakter ve biçimi vardır. Karşı ve saldırgan, tamamlayıcı ve bütünleyici olarak ikilemli bir bütün yansıtırlar. Küresel gerçekler ve gerçek yaşamın metaforu ya da temsiliyeti için, hem aykırı, hem girişken hem bağlamlı hem de bireşimcidirler. Tarih ve sanat tarihi bu karakter ve estetikleriyle siyasal, toplumsal ve kültürel kıyametler koparan bu eleştirici imgelerle doludur.

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI