Can Ertaş | Doğrusal Hareket

13.02– 9.03.2014

CerModern’in bünyesinde bu yıl faaliyete geçen yeni güncel sanat alanı HUB Sanat Mekan, Şubat ayında kullandığı endüstriyel malzemeleri minimalist bir tavırla yorumlayan sanatçı Can Ertaş’ı konuk ediyor.

 

2013 yılında Paris’in en dinamik sanatçı inisiyatifi PlateformeParis’deLudovicBernhartd ile gerçekleştirdiği “Rank 1+1” projesi ile Paris basınında oldukça dikkat çeken Can Ertaş’ın “hareket” kavramını irdelediği işleri, Başkentli izleyicilerle ilk kez buluşacağı kişisel sergisi “LinearMovement / Doğrusal Hareket” ile 13 Şubat- 9 Mart tarihleri arasında HUB Sanat Mekan’da izlenebilecek.

 

Can Ertaş, “Hareket konumda olan değişikliktir. Cisim hareketsiz olduğu kabul edilen noktaya göre bulunduğu yeri değiştiriyorsa bu cismin hareketli olduğu anlamına gelmektedir. Doğrusal hareket ise, hareketin bir vektör üzerinde gerçekleşmesi durumunda mümkün olmaktadır.

 

Bu vektörler ve doğrular geometrinin temel taşlarıdır. Birkaç tane doğrunun gerekli koşullar altında bir araya gelmesi ile bir dörtgen, yamuk ya da üçgen gibi şekiller, yine bu geometrik şekillerle de üç boyutlu formlar oluşmaktadır. Fakat doğada bunların özdeş bir karşılığı yoktur, sadece varsayım olarak bazı cisimleri öyleymiş gibi kabul ederiz. Bir futbol topunun bir küre olduğunu, bir kutuyu dikdörtgenler prizması kabul etmek gibi. Çünkü şekli en çok küreye ya da prizmaya benzemektedir. Bu hem algımızın bize sağladığı bir kolaylık hem de evrensel ortak paydalar oluşturabilmek için ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. Algının alışkanlıklarından çıkışla geometrik formların plastik sanatlar alanında neye karşılık gelmektedir? Resim ya da heykel ve genel olarak tüm plastik sanatların kökeni doğayı etüt etmekle başlar. Bu çok anlaşılabilir bir durumdur ki, örneğin “resmetmek” deyimi tamamen bir referansa ihtiyaç duyar. Bir model veya natürmort için düzenlenen çeşitli objeler de olabilir konu ya da bir manzara. Fakat konu değişse de yöntem aynıdır. Sanatçı daha çok izlenimden edinmiş olduğu bilgiyi aktarır, anlatılan hikâye değişse de faklı biçimlere bürünen varlıklar dünyasından dönüşerek alıntılanan formu sunmaktadır. Bu formlar ise yine bahsi geçen temel şekiller yardımı ile oluşmuş bu dünyanın imgeleridir. Tanrı betimlemelerine bile baktığımızda insansı ya da çok uzak olmayan görünüşlerle karşılaşırız. Burada bir dizi soru ile karşılaşmaktayız; sanat üretiminde doğadan uzaklaşmak nasıl mümkün olabilir? Varlıklar dünyasının ötesinde nasıl bir biçimsel alan var? Ne tür biçimlere soyut denebilir? … Cevap bulmak çok kolay olmamakla birlikte bazı ipuçlarından söz edebilirim. Geometri örneğin; Öklidyen geometrik formlar çalışmalarımı oluşturmakta oldukça yardımcı oldu. Bu formlar kare, küp gibi tanıdık formlar olsa da kendi içindeki kusursuzluklar aslında hiçbir zaman var olamayacak bir kesinliğe sahiptir. Kare örneğin; o kadar belirlidir ki karenin tanımı sadece tanım olarak var olabilir. Bir kâğıttan bir kare kesmeye çalıştığınızda mümkün olan en hassas araçları bile kullansanız tanımındaki kesinliği yakalamanız mümkün olmayacaktır. Sadece tanım ya da bilgisayar üzerindeyken gerçekten var olabilen bu temel şekiller çalışmalarımı oluşturmamda yardımcı olmakta fakat her ne kadar üretimim bilgisayar üzerinde ve bilgisayar kontrollü makineler aracılığıyla olsa dahi işaret edilenle arasında o kadar derin farklar var ki yakalamak mümkün değil. İşte burada yine algımız devreye girerek bize görünen şeyin, hafızadan daha önceden kayıtlı olan bilgi ile eşleşmesini sağlayarak sanki onu tamımda bahsedilen form ile eşitler. Bu imkânsızlık üretim biçimime doğrudan müdahil olmakta hatta bana başka seçenek bırakmamaktadır. Ayrıca endüstriyel üretim teknikleri ulaşmaya çalışılan kusursuzluğa en yakın sonucu vermekle birlikte kaçınmanın bir türlü mümkün olmadığı sanatçının el becerisi faktörünün de ortadan kalkmasına neden oldu. Sonuç olarak doğanın etkisinden kurtulmaya çalışmak doğrudan üretim tekniklerinin de değişmesine neden oldu. Ortaya çıkan sonuç sadece biçimsel açıdan değil doğal olarak onun ihtiyaç duyduğu teknik bakımından da değişiklikler göstermektedir. Bilgisayar yardımı ile oluşmuş formların makineler tarafından, özne olan sanatçının uygulama becerisine ihtiyaç duymadan var olması az önce karşılaşılan sorulara bir nebze de olsa cevap verebilmektedir.”

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI