CERÇOCUK

CerÇocuk

 

11 Aralık 2011 tarihinde “çocuklar için çocuklarla sanat” mottosu ile yola çıkan CerModern’in çocuk atölyesi CerÇocuk, çocukların eşsiz dünyasının sanat ile desteklenmesinin onların bilişsel, zihinsel, duygusal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacağına inanarak, plastik sanatların tüm olanaklarını çocuklara sunmaktadır.

CerÇocuk Ekim Atölyeleri

 

2 Kasım Cumartesi – Kil Baskı

Malzemeler: Mukavva, kil, akrilik boya, ince kalem fırçalar, kürdan, çöp şiş çubuğu

Yapılışı: Öncelikle çocuklarla baskının ne olduğu ve kısa tarihi hakkında sorular yöneltilerek bilgi paylaşılır. Diğer resim çalışmalarında farklı olarak, bu çalışmada, kağıt yüzeye çizim yapmak yerine kil üzerine farklı malzemeler yardımıyla çizim yapılır. Düz bir yüzey haline getirilen kil üzerine çocukların farklı kalınlıklarda kürdan veya çöp şiş gibi malzemeler yardımıyla, birlikte belirlenecek bir konuda çizim yapması ve detaylı şekilde çizimlerini boyamaları sağlanır. Ortaya çıkan çalışmanın üzerine kağıt basılarak çalışmanın baskısı alınır. Baskı bir kaç kez tekrarlanır ve baskı tekniğine göre numaralandırılır.

 

3 Kasım Pazar – Alberto Giacometti’yi Tanıyor, Kil Heykeller Tasarlıyoruz

Malzemeler: Kil, mukavva, alçı bandaj, metal/renkli tel, çöp şiş/kürdan, akrilik boya, fırça.

Yapılışı: Çocukların İsviçreli heykeltraş Alberto Giacometti’yi tanımaları için onlarla çeşitli görsel materyaller paylaşılarak tekniği hakkında bir tartışma açılır ve sanatçıyı tanımaları sağlanır. Ardından Giacometti’nin tekniklerini kullanarak kilden bir insan veya hayvan figürü ortaya çıkarmaları için yardımcı olunur. Ortaya çıkan heykeller alçı bandajla kaplanarak sağlamlaştırılır ve boyanır.

 

9 Kasım Cumartesi – Kilden Mask Yapımı

Malzemeler: Kil, alçı bandaj, akrilik boyalar, mukavva, kumaş, metal/renkli tel, renkli ipler, pullar.

Yapılışı: Eğitmen tarafından hazırlanan mask kalıpları öğrencilere verilerek üzerini kille kaplamaları istenir. Yüzdeki organların şekillendirilmesinin ardından mask, alçı bandajla kaplanır ve istenilen renklerde boyanır ve çeşitli malzemelerle süslenebilir.

 

10 Kasım Pazar – Atatürk’ün Hayatı Hikaye Resmi (Story-board)

Malzemeler: 50x70 kartonlar, boyalar, kolaj malzemeleri, yapıştırıcılar.

Yapılışı: Hikaye anlatıcılığı teknikleri kullanılarak Atatürk’ün hayatı, ana hatlarıyla hikayeleştirilerek çocuklara anlatılır. Anlatı esnasında çocukların drama yöntemleriyle katkıda bulunmaları sağlanır. Aktarılan sahneler, çocukların kartonlarında önceden hazırlanmış bölmelerde kronolojik sırayla çocuklar tarafından resmedilir ve kolaj yöntemleri kullanılarak zenginleştirilir.

 

16 Kasım Cumartesi – Strafor Baskı

Malzemeler: fon kartonu, strafor tabakaları, markör, fırça, akrilik boya, havya makinesi.

Yapılışı: Öncelikle çocuklarla baskının ne olduğu ve kısa tarihi hakkında sorular yöneltilerek bilgi paylaşılır. Çocukların belirledikleri konularda straforlar üzerine markörle büyük çizimler yapması istenir. Yapılan çizimler, havyayla üzerinden geçerek eritilir. Çocukların resimlerini boyamaları sağlanır ve ortaya çıkan üründen kağıda baskı alınır.

 

17 Kasım Pazar – Vincent van Gogh Tekniğinde Alçı Rölyef

Malzemeler: Kil, kartonpiyer alçısı, plastik kap, akrilik boya, fırça, çöp şiş.

Yapılışı: Çocuklarla Van Gogh’un eserleri incelenerek fırça tekniği hakkında tartışılır ve bilgi paylaşılır. Bu tekniği kullanarak kil yüzey üzerinde kendi resimlerini çeşitli aletler yardımıyla yapmaları sağlanır. Yapılan resimlerin üzerine alçı dökülerek rölyefleri alınır ve kalıcı hale gelmeleri sağlanır. İsteğe göre alçı rölyef boyanabilir.

 

23 Kasım Cumartesi – Atık Malzemelerden Oyuncak Robot Tasarımı

Malzemeler: Eğitmen tarafından sağlanacak etkinliğe uygun geri dönüşüm malzemeleri

Yapılışı: Öncelikle robotlar hakkında bir sohbet gerçekleştirilerek ne işe yaradıkları hakkında çocuklarla bilgi paylaşılır. Kendilerine hayatımızın bir bölümünü kolaylaştırabilecek bir robot tasarlamaları için süre verilir. Seçtikleri geri dönüşüm malzemelerini çeşitli yöntemlerle birleştirerek robotlarını meydana getirmeleri için yardımcı olunur.

 

24 Kasım Pazar – Un-Tuz Seramiğinden Hayvan Rölyefi

Malzemeler: toz/akrilik boya, un, sofra tuzu, plastik tutkal, vernik, kumaş, renkli ipler, renkli teller.

Yapılışı: Çocuklara, malzemeleri karıştırıp yoğurarak  istedikleri renklerde oyun hamurlarını hazırlamaları için yardımcı olunur. Çocuklara rölyef bilgisi aktarılarak mukavvanın üzerine önce hamurdan bir zemin oluşturmaları ve üzerine de hayvan figürü rölyefleri tasarlamaları sağlanır. Ortaya çıkan eserler çeşitli malzemelerle isteğe göre süslenebilir.

 

30 Kasım Cumartesi – Kendi Yap-Bozlarımızı Tasarlıyoruz

Malzemeler: Mukavva, akrilik boya, pastel boya, kuru boya.

Yapılışı: Eğitmen tarafından hazırlanan, yapboz parçalarının oturtulması için çerçevelenmiş mukavvalar çocuklara dağıtılır. Çerçevenin iç kısmı büyüklüğünde mukavva da çocuklara verilerek üzerine istedikleri boyalarla kendi resimlerini çizmeleri sağlanır. Daha sonra bu yüzeyler üzerine geometrik çizgiler çizilerek mukavva bu çizgilerden kesilir ve yap-bozun parçaları oluşturulur. Çocuklar, oynayabilecekleri kendi yap-bozlarını üretmiş olurlar.

 

1 Aralık Pazar – Atık Malzemelerden Heykel Tasarımı

Malzemeler: Strafor, atık malzemeler, akrilik boyalar.

Yapılışı: Büyük bir strafor tabaka üzerine çocuklar tasarlayacakları heykelin çizimini yaparlar. Çizdikleri figür kesilerek strafordan çıkarılır. Ayakta durabilmesi için bir platform üzerine yapıştırılan figür, atık malzemeler ve boyalar yardımıyla ayrıntılandırılarak heykel çalışması tamamlanır.

 

7 Aralık Cumartesi – Geleceğin Mimarları - Karton Şehir Tasarımı

Malzemeler: Renkli kartonlar, makas, yapıştırıcılar, kalemler, kolaj malzemeleri.

Yapılışı: Çocuklarla şehir mimarisi hakkında kısa bir konuşma gerçekleştirilir. Sorular yardımıyla şehrin bölümlerini, şehir mobilyalarını ve yapılarını hatırlayan çocuklardan karton üzerine üç boyutlu olarak renkli karton ve sağlanan kolaj malzemelerinden kendi tasarlayacakları bir şehrin maketini yapmaları sağlanır.

 

8 Aralık Pazar: Telden Dansçı Figür Tasarımı

Malzemeler: Renkli tel, renkli kumaşlar, gazlı kalemler, resim kağıdı, tutkal, zımba.

Yapılışı: Çalışmaya başlamadan önce çocuklar kısa bir süre dans ederek kendi figürlerini bulurlar. Seçtikleri figürü teli bükme yöntemiyle yapacakları forma aktarırlar. Kumaşlardan figüre kıyafet, yüz ve saçlar tasarlanır.

 

14 Aralık Cumartesi – Alçı Bandajlı Kil Heykel Tasarımı

Malzemeler: Kil, mukavva, alçı bandaj, akrilik boya, fırça.

Yapılışı: Çocuklarla heykelin ne olduğu hakkında konuşulur ve heykelle ilgili ön bilgi verilerek ve örneklerle desteklenerek çocuklardan üç boyutlu bir figür tasarlamaları istenir. Ortaya çıkan heykeller alçı bandaj ile sarılarak sağlamlaştırılır. Biraz kuruması sağlanan alçı bandajlar istenilen renklerde boyanır.

 

15 Aralık Pazar – Sihirli Boya Uzay Tasarımı

Malzemeler: Pastel boya, beyaz karton, geniş fırça, gazete, çini mürekkebi, kolaj malzemeleri.

Yapılışı: Çocuklarla uzay konusunda bir konuşma gerçekleştirilir. Hayal ettikleri şekilde bir uzay tasarımı yapmaları istenir. Uzay tasarımlarını yağlı pastel boyalarla büyük boyutlarda bir kartonun üzerine aktaran çocuklar, üzerine çini mürekkebi uygularlar. Sonrasında çeşitli kolaj malzemeleriyle çalışmalarını zenginleştirerek tamamlarlar.

 

21 Aralık Cumartesi – Atık Malzemelerden Oyuncak Robot Tasarımı

Malzemeler: Eğitmen tarafından sağlanacak etkinliğe uygun geri dönüşüm malzemeleri

Yapılışı: Öncelikle robotlar hakkında bir sohbet gerçekleştirilerek ne işe yaradıkları hakkında çocuklarla bilgi paylaşılır. Kendilerine hayatımızın bir bölümünü kolaylaştırabilecek bir robot tasarlamaları için süre verilir. Seçtikleri geri dönüşüm malzemelerini çeşitli yöntemlerle birleştirerek robotlarını meydana getirmeleri için yardım edilir.

 

22 Aralık Pazar – Mondrian Renkleri, Benim Resmim

Malzemeler: Beyaz karton veya resim kağıdı, akrilik ve pastel boyalar, fırçalar.

Yapılışı: Çocuklarla Hollandalı ressam Piet Mondrian hakkında bilgi paylaşılarak resimleri incelenir. Renkleri ve çalışma tarzı hakkında yapılan bir tartışmadan sonra çocukların Mondrian’ın renklerini ve tekniğini kullanarak kendi kompozisyonlarını oluşturmaları sağlanır.

 

28 Aralık Cumartesi – Hikaye Resmi (Storyboard) Etkinliği

Malzemeler: Beyaz karton veya kağıtlar, akrilik boya, pastel boya, kuru boya.

Yapılışı: Anlatı teknikleri kullanılarak çocuklara bir masal anlatılır. Drama yöntemleriyle çocuklar da masalın bazı bölümlerine dahil olurlar. Anlatı kısmı tamamlandıktan sonra çocuklar, bölümlere ayrılmış kağıtlarına masaldaki sahneleri zihinlerinde canlandırdıkları şekliyle sıralı olarak resmederler.

 

29 Aralık Pazar – Strafor Baskı

Malzemeler: fon kartonu, strafor tabakaları, markör, fırça, akrilik boya, havya makinesi.

Yapılışı: Öncelikle çocuklarla baskının ne olduğu ve kısa tarihi hakkında sorular yöneltilerek bilgi paylaşılır. Çocukların belirledikleri konularda straforlar üzerine markörle büyük çizimler yapması istenir. Yapılan çizimler, havyayla üzerinden geçerek eritilir. Çocukların resimlerini boyamaları sağlanır ve ortaya çıkan üründen kağıda baskı alınır.

 

 

Atölye Saatleri:

 

Cumartesi

5-7 yaş grubu 13:30 – 14:45

7-11 yaş grubu 15:00 – 16:15

 

Pazar

5-7 yaş grubu 12:00 – 13:15

7-11 yaş grubu 14:00 – 15:15

 

"çocuklar için, çocuklarla sanat"

 

*Atölyeye katılmak için Salı gününden itibaren ön kayıt yaptırabilirsiniz.

*Atölye Katılım Bedeli: 50 TL

*4 Katılım Bedeli: 180 TL (Katılınılan tarihten itibaren 3 ay için geçerlidir. İndirim uygulanmaktadır.)

(CerModern Aile üyeleri için % 10 indirim uygulanmaktadır.)

Atölye katılım bedelini, atölye öncesinde nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.

Kayıt ve bilgi için: cercocuk@cermodern.org

Tel: 0312 310 00 00 / 139

 

 

Atölye Eğitmeni

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

cercocuk@cermodern.org

0 (312) 310 00 00 / 136 / 139

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI