Contextture V.2

An Experimental Typography Exhibition

4-28 Nisan April 2017

Bilimsel içerikte, deney bir hipotezi ispatlamak ya da çürütmek için gerçekleştirilen eylemler bütününün tanımıdır. Grafik tasarım açısından bakıldığında ise, deneysellik, içerik ve bağlam ilişkisini ilham verici şekilde yorumlayan veya vurgulayan, özgün ve etkileyici görsel bir dil yaratma sürecindeki potansiyeli keşfetmeye yönelik bir yaklaşım, bir metadolojidir.

 

Deneysellik, bir grafik tasarımcının sanatçı olmasına imkan veren tasarım sürecidir; tasarımcının olabileceği en romantik durumdur. Bir tasarımcının yaşamını sürdürmesi için yapabileceği ve/veya yapması gereken şeylerden biri, iletişimin yetki dilini (harfler, kelimeler, cümleler, vb.) bir araç olarak kullanarak, tasarım sürecini deneyimlemek ve görsel kültür içerisinde var olabilecek yeni olasılıkları bulgulamaktır.

 

Tipografi, tabiatı gereği, görsel uzam ve linguistik (dilbilimsel) bilinç arasında durur; estetik ve dilbilgisi arasındadır; biçim ve anlam (içerik ve/veya bağlam) arasındadır; görünen ve iç ses arasındadır. Tipografinin bu konumu, tasarımcı için mesaj üretici ve hatta dışavurumcu bir kimlik ortaya koymasını sağlayan bir bitişiklik yaratır. Bu durum tipografiyi diğer görsel bileşenlere nazaran, keşfe daha açık ve deneyselliğe uygun yapar.

 

Deneysel tipografinin ustası ve ‘grunge tipografi’ nin babası olarak adlandırılan David Carson bir röportajında şu nu söylemiştir: “Deneysellik, daha önce hiç denemediğim ‘şey’dir... daha önce görülmemiş ve duyulmamış olandır.” (Peter Bilak, 2005). Bu serginin çalışmaları, kompozisyonda yeni biçimlerden katmanlama (layering) tekniklerine, baskılama ortamlarının sınırlarını zorlayan spontane keşiflerden analog uyarlamalara, doku dizinlerinden etkili görüntüleme elde etmeye kadar yapılan bütün deneysel tasarım süreçlerini barındırmaktadır.

 

Sergide yer alan deneysel tipografi çalışmaları, Bilkent Üniversitesi, GSTMF, Media and Design Programı çerçevesinde GRA 511 Tipografi dersi katılımcıları, misafir tasarımcılar ve öğretim görevlisi Ekin Kılıç tarafından, 2015-2016 Güz’den 2016-2017 Bahar Dönemine kadar olan süreçte yapılan çalışmalar ve kritikler sonucunda ortaya konmuş, sergi tarihine kadar olgunlaştırılarak sonuçlandırılmış bir projenin işleridir. Proje poster, tasarım süreçlerinin izlenebileceği taslaklar ve giff/videolardan oluşmaktadır.

 

 

-------------------------------------------------------

 

An experiment is a set of actions performed to prove or dissapprove a hypothesis in a scientific context. From a graphic design point of view, an experiment is a methodolgy or basically an approach to discover the potential in creating an original and an impressive visual language which would express the context and content relationship in an inspirational way.

 

Experimental approach is the design process that allows a graphic designer to be an artist; it is almost a romantic state that a designer would be. Using the authorised way of communication (letters, words, sentences,etc.) as a tool for experiencing the design process to discover new possibilities in visual culture, experimenting with typography is what a designer would and/or should do to survive.

 

Typography, inherently, stands between the visual space and the linguistic consciousness; between the aesthetics and grammar; between the form and meaning (content and/or context); the appearence and inner voice. This state of typography creates a juxtaposition for a designer to be a message creator and also an expressionist. This status makes typography open to exploration and suitable for experimentation among other visual compounds.

 

David Carson, who is the master of experimental typography and father of so-called ‘grunge typography’, once said "Experimental is something I haven’t tried before ... something that hasn’t been seen and heard” (Peter Bilak, 2005). Experimenting with new forms of layouts to layering techniques, pushing the limits of printing mediums to spontaneous discoveries, adjusting analog practices to compositing textures and framing the right image is what the experimental process is done for this exhibition.

 

These experimental typography works are the output of a project that all the critical decisions made during 2015-2016 Fall to 2016-2017 Spring Semesters and finalised till the exhibition date, at Bilkent University FADA Media and Design Program, by GRA 511 Typography course participants and the instructor Ekin Kılıç. Project includes posters, drafts for the finals as design processes and giff/videos.

 

 

 

 

 

Sergi Katılımcıları;

Exhibition Participants;

 

Rengin Kocaoğlu (15-16 Güz) / Volkan Acun (15-16 Güz) / Sıla Alıcı (15-16 Güz) / Pınar Çalışkan (15-16 Güz) / Çiğdem Demir (15-16 Güz) / Anıl Özdem (15-16 Güz) / Şölen Ödül S. (15-16 Güz) / Çetin Tünger (15-16 Güz) / Sepideh Yekan (15-16 Güz) / Cansu Begüm Erkoç (16-17 Güz) / Büşra Gümüşay (16-17 Güz) / Şeyda Günönü (16-17 Güz) / Yağmur Koçak (16-17 Güz) / Güner Munlafalıoğlu (16-17 Güz) / Zeyca Örer (16-17 Güz) / Ali Ranjbar (16-17 Güz) / M. Kemal Sarıgül (16-17 Güz) / Semra Ay (16-17 Bahar) / Donya Dalirnaghadeh (16-17 Bahar) / Selen Kantarcı (16-17 Bahar) / Naile Kaş (16-17 Bahar) / Melis Kocaoğlu (16-17 Bahar) / Nazra Okay (16-17 Bahar) / Merve Tuncel (16-17 Bahar) / Berra Yalçın (16-17 Bahar) / Ayşe Lalin Yüksel (16-17 Bahar) / Erhan Tunalı (mis. tasarımcı) / Çağatay Alpay (mis. tasarımcı) / Funda Şenova T. (mis. tasarımcı) / Efe Alpay (mis. tasarımcı) / Levent Y. İnce (mis. tasarımcı)

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI