Yaygara’dan Güncel Bir Sergi: Fasa Fiso

02.04 - 05.07.2010

Fasa Fiso… değişikliğin itici gücü, zıtların mücadelesidir. Şimdiki zamanın çelişen değerleri üzerine söylenceler var eder ve sezgisel gerçeğin su yolunu arar. Sürekli değişim karşısında yön algısını kaybeden kitlelerin anlamsızlaşan değerlerine bir isim koyar. Etik olanı ararken, sanal kahramanlara dönüşen ve her seferinde yeni ahlakçılığın tokadıyla ayılan şimdiki zaman insanının beyhudeliğinin belgesidir.

 

Bilgeliği bir romantizm müptelalığına dönüştüren modernitenin, zevk ve mutluluk saplantısı üstüne kurulmuş konformist bir geleceğine ve mekanikleşen yüzüne tutulan bir aynadır. Bilmecemsi bir süreci var eden enformatik çağını anlama güçlüğünü hatırlatır. Bilgisizliğin farkına varma anı ve onu yenme arzusunun sancılarını çekme sürecidir. Enformatik çağın akışkan bir nesnesi haline gelen ve sürekli sanal bellek transferine maruz kalan günümüz insanının, benzeşen, tek tipleşen ve sezgilerini kullanma yetisini rafa kaldıran, soyuttan somuta, somuttan soyuta gidiş geliş anlarının suretidir. Hep bir sarhoşluk anının rahatlığında oluşan yaşam algısı ve maruz kalınan başka gerçek baskısından kurtulma anında yapılan bir sorgulama, nesne ile öznenin yani “şey”lerle zihnin konuşma anıdır.

 

“fasa fiso” “Değeri ve önemi olmayan şey ya da boş laf”, “gereksiz”, “değersiz”, “yalan anlamına da gelen söz” gibi anlamlara gelirken; bu sergide tanım olarak yöneltildiği her durumu yok sayan, anlamsızlaştıran sakıncalı anlamı sahiplenilerek, üzerine söylenceler üretilen temel bir kavram haline getirilmiştir.Bu sergide kullanılan, Nihilist bir protestoyu yansıtan söylemi ile, günümüz değerler silsilesine eleştirel bir sabotaj başlatır. Değişken durumlar arasında bir ilişki zemini oluşturabilecek bir kavram olarak ortaya konulmuştur. İtici bir kuvvet mantığıyla, bir şeylerin özelliklerini, niteliklerini, mekânsal ilişkilerini etkileyen faaliyetler oluşturarak, karşı bir eylem bilinci ile hareket etme tavrına vurgu yapar.

 

Melih Apa

Şevket Arık

Volkan Aslan

Zoé Baraton

Maud Lemaitre

Sümbül Keçelioğlu

M.Ali Boran

Serkan Demir

Erdal Duman

Mustafa Duymaz

Refa Emrali

Fırat Engin Juan Botella Lucas

Ferhat Özgür

Serkan Özkaya

Ben Rivers

Esra Sağlık

Matthias Schamp

Goran Skofic

Veysel Şayli

Roi Vaara

Erinç Ulusoy

Mehmet Ali Uysal

Ümmühan Yörük

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI