ha:ar

Hande Şekerciler/Arda Yalkın

26 Mart March - 18 Mayıs May 2021

Sanat, gerçek yaşam pratiğinde ve dijital ortamda gerçekleşirken ne kadar farklıdır birbirinden ya da aslında farklı mıdır? Heykeltraş Hande Şekerciler ve Dijital Sanatçı Arda Yalkın’ın sanatçı ikilisi ha:ar olarak ortaya koydukları, İstanbul ve New York’ta süren uzun yıllara dayanan ortak birikimlerini yansıtan dijital çalışmalarında, bu soruya verdiği ufuk açıcı cevapların yanı sıra günlük yaşamın, mitlerin, iki dünya arasında gerçeğin nerede durduğunun da masaya yatırıldığı işlerle karşımıza çıkıyorlar.

 

CerModern Güney Hangar Galerisi’nde ziyarete açılacak yeni ha:ar sergisinde yer alan; ikilinin Lucid ve İmkansız Heykeller serilerinden işleri, heyecan verici formlarının yanı sıra gerçek dünya ile dijital ortam arasındaki sanat pratiğinin üzerine çokça düşünme fırsatı veriyor. İkili, İmkânsız Heykeller serisinde fiziki olarak kurgulamanın mümkün görünmediği heykellerden bir dünya kuruyor. Fiziksel ortamda üretilen heykellerde olduğu gibi entelektüel, anatomik, estetik düzlemlerdeki çabaların bir araya geldiği bir süreçle üretilen sıra dışı eserlerin oluşturduğu bu seri, ekrandaki bir noktadan başlayarak 3 boyutlu bir düzlem üzerine serpilerek gelişiyor. Bu ilk nokta, dijital bir evrende herhangi bir yönde gelişebilecek bir hikâyenin yolunu açıyor. Sonsuz olasılıkların yeni evreninde ikili, felsefi ve mitsel anlatılarla yan yana getirerek, giderek daha dijital olarak tanımlanan ve deneyimlenen günümüzün günlük yaşamının gerçekliğini tasvir etmeyi amaçlıyor. Lucid ise gerçek ile hayalin ya da belki gerçek ile dijitalin arasında kalan ve dijital olanda gerçeği deneyimlemeye çalışan bir sanatçının kendiliğini izleme deneyimi sunuyor, tıpkı ‘lucid’ bir rüyayı izler gibi.

 

Gerçek ortamda bir heykeli yaratma sürecinin benzerini yaşatan, uzun aylara hatta yıllara varan “gerçek kılma” çabalarıyla oluşan dijital eserler de hikâyelere, kavramsal çerçevelere ihtiyaç duyuyor.  Öte yandan, tıpkı bronz bir heykeli üretirken ısıyla planlananın dışına çıkan bükülmelerin planlanandan daha büyüleyici bir form kazandırdığı gibi ikili, benzer yaratım deneyimlerinin dijital heykellerin üretiminde de yaşandığını belirtiyor.

 

ha:ar dünya çapındaki başarı ve birikimleri eşliğinde üretilen, büyük bir hızla içine çekildiğimiz dijital dünyada heykel gibi en formatif eserlerin nasıl var olduğunu gösteren yapıtlarıyla dijital sanat üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

 

 

How is art differentiated itself when it is realized in real life practice and when it takes place in the digital platform? ha: ar ,in which the artist duo Hande Şekerciler and Arda Yalkın is carried out their projects together, reflects their long years of experience in Istanbul and New York, and  their stimulating interpretations to this question, as well as daily life, myths, and the meaning of the truth in our world and the other.

 

In the new exhibition of the artist duo named ha: ar that will be opened to visitors in the CerModern South Hangar Gallery; the works from series ‘Lucid’ and ‘Impossible Sculptures’ reflect on their exciting forms as well as the art practice that is realized in the real world and the digital platforms. The duo creates a world with sculptors that seem nearly impossible to construct physically in the ‘Series of Impossible Sculptures’.  This series, which consists of unique works created during the times in which efforts for intellectual, anatomical and aesthetic production come together, starts from a point on the screen and develops by including the artworks on a 3-dimensional space. This very first point paves the way for a story that can develop in any direction in a digital universe. By juxtaposing dual, philosophical and mythical narratives in a new universe of infinite possibilities, the exhibition aims to portray the reality of everyday life, which is increasingly defined and experienced digitally. Lucid, on the other hand, offers the experience of observing the self of an artist who is stuck in between the real and the surreal, or perhaps the reality and the digital and tries to experience the reality in a digital way, just like having a "lucid" dream.

 

Digital works that are coming into existence by going through a process of creating a sculpture in a real environment with efforts of realization for long months or even years, also in need of  stories and conceptual backgrounds. The artist duo states that similar creative experiences like this are also seen in the production of digital sculptures just as creating  a bronze sculpture when the twists that go beyond the planned form  by heating and give more fascinating form rather than the planned structure.

 

ha: ar invites the audience to rethink the digital art through the artists’ works that put forth the overwhelming question of how the most formative works such as sculpture exist in the digital world that is rapidly changing every passing second.

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI