"İkinci Kapı" Konteyner Sergisi

04 -19.06.2010

Çağın saldırgan ve yıpratıcı düzeninin bir getirisi olarak yabancılaşma, hissizlik ve güven kaybı sürekli yer değiştirmelerin ve sosyal pasifleşmenin oluşumunu zorunlu kılar. Birey değişken ortamlarda ve süreçte alışıldık kavramları yeniden şekillendirmektedir. Değişen değerlerin yeni tanımları bu modern ıstırabın ve yabancılaşmanın en güvenilir barınak olan evimizin içinde bile yayıldığı bir dönemin anlatımı gibidir. İkinci kapı içimizde ve hemen yanımızdaki yabancıdır, merak ettiğimiz yada bizi rahatsız eden duvarın arkasındakidir.

 

“İkinci Kapı” sergisi komşuluk kavramını; modern insanın bir arada yaşamakla ilgili tecrübe ettiği sosyal sıkıntıları, yabancılaşmayı, değişim ve paylaşım yoksunluğunu başka bir deyişle bu sosyal kavramın değişen anlamını sorgulamaktadır.

 

Neden sergi alanı olarak Konteyner?

 

Sergi için çoklu disiplinlerde üretilen sanat nesneleri “süreksizliğin doğurduğu belirsizliği” * değişken zeminlerin üzerinde rasyonel bir ifadeyle dile getirmek için bir araya getirildi. Sergi süresince yan yana duracak olan taşıyıcı konteynerler kurgulu mekanı yok sayarak kolektif belleğimizden silinen komşuluk kavramının ne kadar gelip geçici bir karaktere büründüğünü dışarıdan kısa bir bakışla tanımlayabilmek için seçildi.

 

Konteyner sergisi, galerilerin beyaz duvar yapısına inat sürekli alternatif bir mekan arayışının Cer Modern’de son bulması hatta daha da ileri gidip bu taze nefesli yapının dışına taşması ile oluştu. Sergilenen eserlerin kendi başlarına bağımsız olarak okunurlarken konteynerlerin içinde bir araya getirildiklerinde zihinlerde farklı anlatımlara bürünmeleri ve böylece İkinci Kapı sergisinin Ankara sanat izleyicisinde bildik görüntü ve seslerin ötesinde izler bırakabilecek bir güncel sanat gösterisine dönüşmesi planlandı.

 

İkinci Kapı sergisi 4 Haziran 2010 tarihinden itibaren iki hafta boyunca Cer Modern’in otoparkına yerleştirilen konteynerler de izlenebilir.

 

Elif Varol Ergen – Zeynep Aran (Küratörler)

 

*J. Berger, J. Mohr, Anlatmanın Başka Bir Biçimi, 2007.

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI