Kimlikler Lütfen! 21 Sanatçı

12.08-17.09.2010

Oysa yeni, zor düşünme biçiminin bir işareti olabilir.

Susan Sontag

 

Kimlik sözcüğü, kim ya da ne olunduğunu tanımlayan, bu kim olmanın sınırlarını çizen ya da onu belirleyen bir işlev görmektedir. Bu aynı zamanda, bir yakınlığı veya ilişkiselliği de gösterirken; farklılık kavramı ise, farklı olma durumunu, aynı olmamayı tanımlıyor ve başkalık, ayrımlılık anlamlarını içeriyor.

 

Üst-söylemler sanatın sınıf çelişkileri, kadın, gay / lezbiyen, göçmen, etnik köken gibi marjinal kimlikler konularını içermeyeceğini öne sürmekteydi/sürmektedir. Halbuki, sınıf çelişkilerinden kaçınılamaz. Aksine, bu noktada egemen bir ideoloji ve tek-söylemlilik yerine, çoğulculuğa ve demokrasiye dayalı tartışmacı bir sanat ve sanat tarihinin gerekliliğini göstermek ve 1990’lardan bu yana artan bir ivmeyle devam eden, Çağdaş Türkiye Sanatı içerisindeki “soykütük” ve “demokrasi” tartışmalarını geliştirmek gerekiyor.

 

Sanat kendisini kimlik tartışmalarından soyutlayamaz ve ortaya bir kimlik sorunsalını koyabilmek için de, öncelikle “kimlikler” ileri sürmesi lazım. Ancak bunun arkasından “öteki” ile ilişkiye geçebilecektir.

Küratör: Fırat ARAPOĞLU

 

Yeni Anıt

Nancy Atakan

Öykü Potuoğlu

Fatih Balcı

Ergin Çavuşoğlu – Konstantin Bojanov

Elif Çelebi

Orhan Cem Çetin

Didem Dayı

Kardelen Fincancı

Tina Fischer

Genco Gülan

İnsel İnal

Gaye Yazıcıtunç İnal

Şükran Moral

Ali İbrahim Öcal

Mehmet Öğüt

Hülya Özdemir

Arzu Parten

Çağrı Saray

Rüçhan Şahinoğlu

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI