CERSİP

Lütfi Özden

 

işlik:l:ev

Çiy düşmüş çayırla tanışmak gibi;

çeliğin üzerindeki buğuyu görmeyi deneyimledim

 

Lütfi Özden resim alanında sürdürdüğü eğitiminde ve devam etmekte olduğu sanat eğitmenliğinde, zaman zaman farklı displinlerle iletişim halinde gezinen bir haldedir. Yaşadığı kent olan Ankara'da, kente ait olanı (mekan:doğa- kent, yaşam: doğa-kent) düzleşme/silinme bağlamında bir tepkiyle ele alır. Yaşamın sıradanlaştığı, hafızanın silindiği yerdir Özden' e göre Ankara. İçinde olduğu kentin ağırlığıyla ve kentteki dolaşımında ortaya çıkan temassızlıkla ilgili olarak, kenti "gürültülü bir yuva, karkas bir yapı" olarak değerlendirir.

 

Sanatçı kendi sözetme sayfalarından olan malzeme/konu bağlamında yaklaşık yedi yıldır üzerinde çalıştığı ses/çalgı yapımı projesini, sürdürülebilir yaşam politikalarının seyri bağlamında deneyimler. Öncesinde kendi işliliğinde deneyimlediği çalgı/ ses çalışmalarını bu kez Cer Modern'deki işlikte, mekana istiflediği nesneleri kelimelere benzeterek cümleye dönüştürürcesine; ses yuvalarına dönüştürür. Saha çalışması olarak da adlandırdığı işlikteki izlerin dokümantasyonu, sanatçının çocukluğunda içinde büyüdüğü evin en özel köşesi olan çalışma odası; işliklev olarak Cer Modern'de sürdürülebilir bir yapabilirlik ve bir aradalık-açıklık önerisine dönüşür. Özden bu aşamada karşılaştığı zanaat kavramını; çağımızda elin unutuluşu üzerinden bir bağlamla işe dönüştürür.

 

"Sessizliği dinlemek, seslenme ihtiyacı, farkındalık, yavaşlamak, hafıza oluşturmak, çeşitlilik, renklilik, provake etmek, ötekiyle üretmek, sözetmek, söyleşmek, kaydetmek, zamanı boşaltmak, söylenceye dönüştürmek, eli/yapabilirliliği sınamak gibi kavramları değerlendirmeyi düşündüğüm yerdir; saha çalışması olarak işliklev" dediği mekan.

 

Bir taraftan çöpe atılan eski mobilya parçaları, bir taraftan yakılmak üzere kesilmiş ağaç parçaları, sanatçının ses elde etmek için biriktirdiği malzemelerdendir.

 

Sanatçının çoğu kez dönüştürülmeyen ancak tüketilen zaman kavramına ilişkin durduğu nokta da, zamanı değerlendirmek adına eyleme geçtiği durumlardandır. "Çalgı yapımına ayırdığım zaman boş zaman uğraşı değildir; zamanı çalgı yapmak adına boşaltma düşüncemle ilgilidir." Çalgı yapımında geldiği noktada ses var etmeye yönelik düşüncesini sesleni/sesin ötekiyle paylaşımı olarak kabul eder. "Bu süreçte ses; bilerek sığdığım sessizlik gibi, bir tür varolma hali oldu. Çoğaldıkça azalan dünyada denge yaratmakla bağlantılı bir farkındalıktır sesleni."

 

Sesleni süreci Özden için, bir tür çentiktir; farkındalık yaratmak adına ağaca atılmış; yaşama atılmış bir çentik gibi.

 

Ortaya çıkacak çalgılar ve sürecin tamamıyla ilgili katılanlarla yapılacak söyleşi ve dinleti paylaşımları, ayrıca işlikte ortaya çıkacak tüm izlerin fanzin olarak kentin merkezine taşınması düşüncesi ve dokümanlardan oluşacak işliklev kütüphanesi projenin katmanlarındandır.

 

 

Lütfi Özden

 

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI