Mekan Atölye: Taktiksel Duruş

4 Ekim  - 3 Aralık 2017

CerModern, Mekan Atölye sergi dizisinin dördüncü edisyonunu “Taktiksel Duruş” temasıyla açıyor.

 

Mekan Atölye 4/ Taktiksel Duruş sergisi, sanatçıları kavramsal bir çatı altında bir araya getirmek yerine, sanatçı, mekan ve izleyicinin kullanılan dil ve o dile dair çeşitliğinin doğurduğu ifade zenginliğini bir atölye projesi olarak sunmayı hedeflemektedir.

 

Genç sanatı kültürel ve sosyal bir deneyim olarak vitrine taşımayı hedefleyen Mekan Atölye sergisi, aynı zamanda genç sanatçının günceli ifade ediş tarzının “taktiksel” arka planını irdeliyor.

 

Güncel sanatın kuramsal birikim ve düşünsel temelli işlevselliğine olgusal bir perspektiften bakan Taktiksel Duruş sergisi, sanatçının yaşadığı çevreyi tanımlarken kurguladığı müdahale yöntemini ön plana çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Gençdes Programı kapsamında desteklenen sergi, CerModern ana galerilerinde gerçekleştirilecek ve her yıl olduğu gibi sergi sunumunun yanısıra farklı disiplinlerden etkinliklere de yer verilecektir; müzik, ses yerleştirmesi, dans ve okumalarla güçlendirilecektir.

 

Sergilenen işler ve etkinlikler, sunulan metinler bir katalog çalışmasıyla belgelenecek, video ve fotoğraf çekimleri sosyal medya kanalıyla dağıtılacaktır.

 

Mekan Atölye 4-Taktiksel Duruş sergisi proje yöneticiliği CerModern sanat programları yönetmeni Zihni Tümer tarafından yürütülecektir.

 

Sanatçılar:

Sefa Karakuş / Özge Kul / Melis Cantürk / Furkan Öztekin / Şahin Demir / Osman Gültepe / Güler Güçlü / Yağmur Çalış / Fatih Dülger / Fatih Gürbüz / İhsan Oturmak / Arda Yorgancılar / Gökçe Er / Şeyda Özdamar / Hasan Pehlevan / Sedat Akdoğan / Metin Çelik / Mehmet Kösemen / Didem Erbaş / Zeynep Sağır / Esin Nazlı Çınar / Selman Sincar / Dicle Çiftçi / Yiğit Can Alper / Hatice Artüz / Ekin Su Koç / Emre Lüle / Hayri Şengün / Büşra Özdemir / Mert Acar / Azime Sarıtoprak / Baysan Yüksel / Aliye Dorkip / Hüseyin Arıcı / Melike Kılıç / Milen Nae / Erin İlkcan Aslan / Yusuf Aygeç / Deniz Aktaş / Elif Biradlı / Tifak Arslan / Fırat Güner

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI