Mitoloji Sohbetleri: ''Binlerce Yıllık Ekmek Hikayesi''

26 Şubat February 2017

14:00

Mine ATAMAN ile onbinlerce yıllık buğday - ekmek hikayesine var mısınız?

 

TOHUMDAN İNSANA BİNLERCE YILLIK EKMEK HİKAYESİ

BUĞDAYA, EKMEĞE, İNSANA DAİR MİTOLOJİK ÖYKÜLER….

Bir tohum çoğu zaman onlarca zorlukla savaşarak ekin verir toprakla buluşmasından. Ve biz şimdi onbinlerce yıllık zorluğu aşıp gelmiş, geçmişini geleceğe taşımak isteyen azimli buğday tohumlarıyla, onların eşsiz hikayesiyle buluşacağız.

On binlerce yıl uzaktan geliyorum. Nil’in coşkun sularıyla yıkandım, İda’nın parlak güneşiyle kök saldım toprakta. Bazen kralların sofrasına konuk oldum, bazen de bağdaş kurdum Tanrıların sofrasında. Binlerce yılın el izi, yüzlerce yılda oluşmuş zanaatkarlığın lezzeti var her dilimimde. Ben Anadolu’nun eşsiz çeyiz sandıklarında saklanmış iğne oyasıyım, Anadolu’nun ekmek kültürüyüm. Binlerce yılın mirası var her dilimimde. Yüzlerce zanaatkarın parmaklarıyla yoğruldu benim her bir parçam. Ben Anadolu’nun köklü ve zengin mirasıyım. Uğradığım her uygarlıktan bir parça lezzet ve gelecek için umut ödünç aldım. Şimdi bir dilimle binlerce yılın emeğini, insanla buğdayın en kadim beraberliğini sana sunuyorum. Yeryüzündeki en değerli sofralara konuk oldum. Anadolu uygarlıklarında buğday ve insana dair mitolojik öykülerle şimdi senin sofrana konuk oluyorum.

 

 

Etkinlik ücretsizdir.*

 

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI