On Korea / İpek Yolu'nun Ötesinde

15.05- 15.06.2014

Dünyanın her kıtasına ulaşarak bütün dünya gençlerini tek bir yürek yapan Hallyu(Kore Dalgası). Bizler, Hallyu’nun Kore dizileri ve K-Pop ile bütün dünyaya yayılmasından sonra 3. nesil Hallyu diye adlandırdığımız yeni bir girişimin hayalini kurmaktayız. Zamanla yayılacak olan bu yeni Hallyu’nun çeşitli tarzların biraraya gelerek rekabeti sağlayan “Kültürel Hallyu” oldugu apaçık bir gerçektir. Bu “Kültürel Hallyu" ilk kez geçen yıl gerçekleştirilen “İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013”de gözler önüne serilmiştir.

 

Kore'nin önde gelen fotoğrafçılarının gerçekleştirdiği adlı sergi “İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013”ün düzenlediği etkinlikler arasında katılımcıların en çok ilgi gösterdiği bir etkinlik olmuştur. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da 25.000 kişinin katılım gösterdiği bu sergi 2013 yılında Bursa’da gerçekleştirilen Uluslararası Fotoğraf Festivali’ne davet edilerek ‘Kore Fotoğraf Dalgası’nı başlatmış son olarak da Türkiye’nin başkenti Ankara’da Mayıs ayında sergilenmeye hak kazanmıştır.

 

Modernizmin merkezi, I. Dünya Savaşı sonrasında modern Türkiye'nin kurucusu olan Atatürk'ün onur anıtlarının her bir yerde olduğu, ayrıca Kore'nin muhteşem doğasını ve kültürünü yansıtan Kore'de Savaşan Türkler Anıtı ve Parkı'nın da bulunduğu bu şehirde sergi açabilme firsatına sahip olmaktan mutluluk duymaktayız.

 

Kang Woongu, Koo Bohnchang, Kim Jungman, Park Jongwoo, Seo Heonkang, Oh Heinkuhn, Yook Myongshim, Lee Gapchul gibi fotoğrafçıların gerçekleştirdiği adlı bu sergi Kore tarihinin akışını sergilemektedir. Kore'nin önde gelen bu fotoğrafçıları Kore'de sanayileşmenin başladığı 1970 yılı sonlarından bugüne kadar olan dönemdeki Kore görüntülerini, dört büyük hikaye ile canlı ve detaylı bir şekilde bizlere sunmaktadır.

 

20. yüzyılın başlarında Japon İstilali ve Kore Savaşı gibi acıları atlatan Kore, 1960 yılında sanayileşme diye adlandırılan yeni bir akımın hayalini kurmaya başladı. Bu temel değişimin ilk adımı kırsal yaşamı bırakıp fırsatların merkezi olan şehirlere doğru hareket etmekti. Sanayileşme tatlı bir cazibeye sahipti, fakat şehirleşme yapı bozukluklarının yanı sıra geleneksel tarım toplumunun ve geniş aile değerlerinin çöküşüne neden olmaktaydı. Kore'nin huzur dolu bir köyünde sanayileşme nedeniyle değerlerin çöküşünün ve fenomen değişimlerin gizli taraflarını kazıyıp ortaya çıkaran bakışı Yook Myongshim, Lee Gapchul'un çalışmalarında görebilirsiniz. Bu resimler Kore'nin tipik tarım alanlarının ve geçmişin değerlerinin bir arada olduğu çalışmalardır ve aynı zamanda duygusal açıdan da eski ve yeni kültürel çatışmayı göstermektedirler. Bu çalışmalarda Koreliler eskiden günümüze kadar gelen Şamanizm ile bütünleşen dini bir renk yoğunluğunu da barındırmaktadır.

 

İkinci büyük akım ise kültürel miras hakkındaki yeni keşiftir. Savaştan sonra 20. yüzyılda Kore toplumu çok fakirdi ve en acil çözümlenmesi gereken sorun yiyecekti. Savaş yaralarının üstesinden gelinip yiyecek, giyecek ve barınak sorunlarının hepsi çözülmüştü, fakat ulusal gücün ilanı 1960-70 yıllarında olmuştu. Sanayileşme ile birlikte batı kültürü akımıyla yeniliklere merak dönemi başlamış ve bu dönemde Kore'nin gelenek ve kültürel mirasları geri planda kalmaya başlamıştı. Böyle bir acı gerçek içinde gerileyen kültürel mirası çalışmalarında bulabileceğiniz kişiler Kang Woongu ve Koo Bohnchang'dur. Muhteşem bir kültürün filizlendiği eski devlet olan Silla Hanedanlığının başkenti Gyeongju'nun Nam Dağında bulunan Budist kalıntılarını kaydeden Kang Woongu'nun resimleri, ayrıca Koo Bohnchang'nun beyaz porselen, maske serisi sadece müze ve değerli performanslarda görebileceğiniz çalışmalardır.

 

Kore'nin önde gelen fotoğrafçılarının sunduğu üçüncü akım ise Kore'nin 'yeniden keşfi'dir. 1990 yılı sonlarından itibaren 'Kore Dalgası' denilen bir akımla dünyanın dikkatini çeken Kore'yi yeniden keşfetmek için fotoğrafçılar Korelilerin ayak bastıkları topraklarda çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Kim Jungman'ın çalışmaları bunu göstermektedir. Kore'nin her yerini dolaşarak onun gözünden olan görüntülerde sadece Kore doğasının sergileyebileceği özellikler nefes almaktadır. Ve bu bağlantı doğrultusunda, Heunkang Seo'nun resimleri karşımıza çıkar. Onun resimleri geçmişin ruhsal kültürünü, yeniden dekore edilen mimariler ile birlikte ahenk içinde olan doğayı panoramik biçimde sunmaktadır. Kore'nin doğasını alışılmamış bir duygu ile karşı karşıya getiren Jongwoo Park'in  resimleri de benzersizdir. Savas amacı ile değil bir ateskes anlasması olarak yapılan Kore Savaşı’nın bıraktığı Bundang hattına bir tek Kore sahiptir. 155 millik sınır belirlenene kadar o yer ölüm arazisiydi ve 60 yıllık bir süre sonra duyarlılık, gerilim ve barış direk bu fotoğraflarda film edilmiştir.

 

Son olarak modern Kore'yi yöneten gençlik, sanayileşmeden sonra çeşitli toplumsal değişim sancıları içinde olduğu döneme maruz kalmışlardır. 21. yüzyıl Hallyu(Kore Dalgası)nun merkezi olan gençler artık herhangi birşeye bağlı olmadan açıkça kendilerini ifade etmektedirler. Bunu yaparken Kore'nin genç erkeklerine askerlik görevi verilerek görev yaptıkları yerlerin gündeliğini, yetişkinlik ve çocukluk sınırında bulunan genç kızların gösterdiği kadınlık sembolünün hassas noktaları Oh Heinkuhn'ın fotoğraflarında ifade edilmektedir. Bu fotoğraflarda günümüzde bayanların eğitimi ve toplumsal genişleme fırsatlar ile modernleşme çağından sonra göze çarpan Kore toplumunun kesitlerini de görebilirsiniz.

 

Tabiki bu resimler Kore'nin tamamını gösteren fotoğraflar değildir. Buna rağmen bu resimlerin temsil ettiği anlam açıktır. Çünkü bugüne kadar Kore ile ilgili olan fotoğraflar Korelilerin kendi çektikleri değil, yabancıların çektiği fotoğraflardı. 20. yüzyılda sömürge ve savaşın kalıntılarından doğan Kore görüntüler hala etkili bir şekilde gündemdedir. Sömürgeyi doğrulamak için  çarpık emperyalist bakış açısı ile Kore'yi ziyaret eden turistlerin çektikleri fotoğraflar, kanlı savaş ve yıkımın uç hallerini yabancı basında gösteren fotoğraflar, şimdiye kadar Kore'yi tanıtan görüntüler olmustur. Fakat bu sergi, önceden oluşan bu imajı değişip yeni bir bakış açısıyla Kore'yle buluşabileceğiniz özel bir fırsattır. Çünkü bu sergide Kore'de doğmuş ve büyümüş, Kore'nin önde gelen fotoğrafçılarının bakışıyla yeniden oluşturulan gerçek Kore'nin görüntüleriyle buluşabileceksiniz.

 

Modern Kore'nin önde gelen fotoğrafçılarının çalısmalarıyla buluşacağınız adlı sergi oldukça farklı anlam taşımaktadır. Şimdiye kadar yurtdışında küçük ölçekli ya da bölük pörçük oluşan Kore'nin imajını değişmenin ötesinde, Kore kültürünün daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir sergi olacağını düşünmekteyiz. Kore'nin eski hali ile bin yıllık kültürünü koruyan kültürel miraslar, Korelilerin ayak basıp yaşadıkları topraklar, hatta Güney Kore'nin gençlerine kadar, Kuzeydoğu Asya kesiminde yer alan bu güzel ülkenin bütün görüntülerini görebileceğiniz fırsat Kore'nin önde gelen fotoğrafçılarının adlı çalışması ile sunulmaktadır.

 

SEOK Jaehyun

Sanat Yonetmeni ve Kuratoru

Daegu Gelecek Üniversitesi Profesörü / Fotoğrafı

Yook Myongshim

Chorwon,  Gangwon. 1986

Yook Myongshim

Andong, Gyeongbuk. 1983

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI