Salar Rahmadian

23 Kasım - 16 Aralık 2018

Salar Ahmadian’ın eserleri CerModern’de…

 

CerModern sezonun üçüncü sergisinde, kaligrafinin tarihsel çizgisine çağdaş ifadeler yansıtan, yapıtlarında gelenek ile güncel dili buluşturan Salar Ahmadian’ın eserlerine yer veriyor. 23 Kasım 16 Aralık tarihleri arasında CerModern Güney Kuzey Galerisinde ziyarete açık olacak sergide sanatçıya ait 35 eser sergilenecek. 1957 yılında İran’da doğan sanatçı, Tahran’da resim eğitimi aldıktan sonra Kanada’ya yerleşmiş ve sanat üretimine burada devam etmiştir. Eserlerinde geometrik formları gizli bir anlatımla sunan sanatçı birbirini tamamlayan renklerin döngüsüyle kompozisyonlarını tamamlamakta. Daha önce ABD, Kanada, İtalya, İran, Dubai ve İngiltere’de eserleri sergilenen Salar Ahmedian’ın eserleri Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

 

 

 

RİTM VE RENK

 

Ressamın eli tuval yüzeyine  kalın yılankavi  dairemsi kurdeleler çekerken  tuvalden dışarı alıp başını giden çizgisel volümler Salar Ahmadıan’nın kurgusuna  başkaldırmaktalar .Bu formlar kendi başına bir uzam yaratarak kaligrafinin tarihsel çizgisine, yenilenmiş güçlü bir ifade ekliyorlar. Sanatçının arketipleri olarak tuvale geçen kaligrafik ögeler; artık başkalaşmış dili değişmiş olarak karşılıyor bizi.Yılankavi kalın çizgiler,birbirini kesen planlar,birbiri üzerinden geçiş sağlayan paraleller,kalın volumler estetik bir tarzın döngülerini oluşturmakta. Bazen başka bir kompozisyonda bu paralelleri kesen, aşan, ötesine geçen, birbirine dolanan, tuvalin sınırlarından dışarı kaçarak ressamın tasarısına karşı çıkan ögeler yok değil. Ressamın  yaratığı hacimli estetik çizgisel unsurlar ,fırçanın yönetimden kaçıp tuval sınırlarından kurtulma isteği içindeler.  sanatçı; yılankavi kıvrımlarla ilerleyen tuval ögelerini kontrol altına alma isteğiyle; tüm çizgilerin hepsini bazen tek bir yuvarlağın içinde zapt etme gereğini duyar. Yosun yeşili sarmal çizgiler biraz yukarda kırmızı kalın kurdelelerle   buluşmakta, oradan aşağılara doğru seyrederek yüzeyin sınırlarını zorlamakta. Hacimli dolgun çizgiler neredeyse efsanevi bir ırmağın kolları gibi birbirinden ayrılarak, dönüm noktası oluşturan köşede birden yok olmakta.Durgun bir suyun üzerinde salınan mavi yeşil yosunların kolları birbirine dolanarak sularla hafif hafif hareket etmekte,rüzgar sert huyuyla  kendi renklerini tuvale taşıyarak içiçe geçmiş yönsel özellikler taşıyan sarı renkli kuşağının içinden geçip biraz ötede kaybolmakta. Tuval renkli dolgun kuşakların dansını başlatırken,birden evrenin has formu daire ve spiraller orta noktada toplanmakta.Geometrik formları gizli anlatımla kullanan sanatçı geleneksel kaligrafik unsurların çağdaş yorumunu yapmakta ve böylece geleneksel olanın son halkasını oluşturmaktadır. Bazen renkli noktalarla oluşturulan bir tuval karşılarken bizi, bazen birbirini tamamlayan renklerin döngüsü kompozisyonu tamamlar.

 

Salar Ahmadian’ın estetiğinde döngüsel olan,yeniden kendine dönen uzamsal formlar skalası klasik kaligrafinin karakterini değiştirerek çok başka bir düzenekte karşımıza çıkar.Nokta ve çizgi sanatçının estetiğinin başlangıcını oluşturur . Gerçekte nokta hareketsiz ve boyutsuzdur,ancak Salar’ın betiminde tüm noktalar birbiriyle yoğun iletişim halinde olduğundan ortaya şenlikli bir anlatım çıkmaktadır.Nokta,minik dairedir ve boyutsuzdur ve  evrenin asli formu daire üzerinde inşa edilmiştir.Noktayı dolgun çizgilere dönüştüren sanatçı böylece yüzeyde yeni bir uzam yaratmaktadır.

 

Sanatçının kaligrafiye bağlılığı onu yeniden düzenleme tutkusuyla tuvalde geleneksel ögelerin devasa formlarına ve formlar arası ilişkilere  dönüştüğünde burada artık ne tarihsel gerçekçilik ne diyalektik ne örnekseme,ne de örnek gösterme bulunur.Ancak asıl eylem;  yüceltme,büyütme asli formdan form yaratma edimidir. Tözün kaligrafik ifadesi tuval sınırlarını da aşan  natura naturata’yı hatırlatan sonsuzla buluşma uğrunadır. İzleyen göz ,tuvalin karşısında birbirine dolanmış kalın rulo biçimli hareketli çizgilerin matematiğini keşfetmekte gecikmez. Küçük daireler,kalın ve ince dolanık kuşaklar,kurdelemsi  çizgiler yazı sanatı tarihinin derinlerinden gelip geleceğin ışıklı odalarında yeniden var olurlar.

 

Dikey ve yatay atomaltı parçaların hızı, arkalarında renkli ışıklar bırakarak tuvalde yolculuk yapmaktadır.Sanatçının ruhsal dalgalanmaları tuval betiminde dalgalanan unsurlara dönüşürken kat kat yukarı aşağı inen çıkan çizgisel formlar, kuşaklar, yılankavi kıvrımlar birden geometrinin devreye girmesiyle sıra dışı bir kompozisyona dönüşür. Çünkü yüzeyde estetik elemanlar  birliktelik içine girmiştir.Çok sayıda küçük dairemsi noktalar,tuvalin üst köşesinde oynaşırken alt yapıyı kuran hızlanmış çizgiler zamanın imgesi gibi bize yeni uzamın ögelerini sunar.Salar Ahmadıan gelenekle güncel dili buluşturan estetik kompozisyonları resim sanatında yeni bir boyutu haberlemektedir. Sanatçının varoluş tarzının evrenin yaradılışına denk düşen gücü; gelenekten beslenerek kullandığı fırçasıyla bizi bir şölene davet ediyor olması  büyük bir fırsattır.

 

 Gülseli İnal

 

 

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI