SANATI ANLAMAK: Batı Sanatı Tarihi

CerModern bünyesinde gerçekleştirilecek olan SANATI ANLAMAK- BATI SANATI TARİHİ seminer programı, XIV. yüzyıldan günümüze sanatçıların hayal gücü, sezgi ve düşünceleriyle, Dünya Sanat Tarihi haritasına katkılarının, siyasal, sosyal ve kültürel dinamikler üzerinden incelenmesini, değerlendirilmesini, katılımcılarla birlikte tartışılmasını ve eleştirel metinlerle birlikte okunmasını içermektedir.

 

Giotto Di Bondone’den (1267-1337) başlayarak günümüze kadar gelen kronolojide, sanatın adımlarını bazen de sıçramalarını takip edeceğiz. Önümüzde hem dönem hem de coğrafya çeşitliliği açısından oldukça yüklü bir tarih yer alıyor. Bununla birlikte, sanatçı ve eğilimler zaman ve mekânı yapılandırarak “sanatı anlamak” için çıktığımız yolculuğu içinde kulaç atmamızı gerektirecek bir okyanusa dönüştürüyor. Sosyolojik ve siyasal sürecin arkeolojisi de bize bu sürecin anlatımı sırasında eşlik edecek ki kavramların tanımlanması, irdelenmesi, tartışmaların objektif ve yeni sorulara açılım yapabilecek gücünü hissetmek için, dönemlerin sanat dediğimiz o “anıtsal beden” içindeki eleştirel süreçlerine de değinerek kuramsal ve zihinsel bir seminer pratiğine olanak tanıyacaktır.

 

Geçtiğimiz yüzyılın son yirmi yılındaki zaman dilimine demir attığımızda, Hümanizm’den bugüne sanatçıların ve yapıtların kılavuzluğunda “olaylar ve düşüncelerle” günümüz dünyasının bire bir örtüşüp örtüşmediği tartışılacaktır. 1980’li yılların dünyadaki sanat üretiminin değişim dinamiklerinin okuması gerçekleşecektir.

 

Sekiz haftalık bir süreci kapsayan seminer programının 4. ve 7. haftalarındaki başlıklar, konuk katılımcıların sunumları ile sanatın odakları, piyasası, galeriler, sergiler, kurumları, koleksiyon ve müze eser politikaları, siyasal ve kültürel alandaki ilişkileri ile Güncel Sanat’ın 1980’lerden bu yana küreselleşen dünyanın sanatla kesiştiği noktalardaki yansımaları ele alınacaktır.

 

 

Atölye Tarihleri

15 Nisan 2017 - 5 Haziran 2017

Her Cumartesi 14:00-17:00

 

Atölye Yürütücüsü

Dilek Şener

 

Son kayıt tarihi: 5 Nşan 2017

 

Atölye katılım bedeli:

800 TL

 

Başvuru için ve ön kayıt için:

Selim Akgül - 0 312 310 00 00 / 131 / 136

selim.akgul@cermodern.org

 

 

 

Atölye Eğitmenleri

Dilek Karaaziz Şener

Atölye Yürütücüsü

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

selim.akgul@cermodern.org

0 (312) 310 00 00 / 131/ 136

Atölye katılım bedeli: 800 TL

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI