SANATI ANLAMAK: Batı Sanatı Tarihi

Cer Modern‘de 8 hafta süreli sanat tarihi seminer programında, geleneksel sanattan güncel sanata  ikonik eserler üzerinden üslup özellikleri, sanatın işlevi  ve  estetik beğeninin  kültürel coğrafya – tarih – sosyal dinamiklere göre değişerek gelişen  süreç irdelenecek.

 

Güncel sanatı okuyabilmek  için geleneksel sanatın kodlarını estetik  ve teknik açıdan analiz etmek gerekir. Bu bağlamda,  kronolojik  sürece bağlı kalarak Mısır–Antik Yunan–Rönesans’la birlikte bedenin keşfi ve güzellik anlayışının akımlar ve öncü sanatçılarıyla karşılaştırmalı olarak analiz edilecek. Bir kadın portresinde  Dürer‘i  çizgisel üslupla Rembrand’ı gölgesel üslupta yorumlamaya iten  güzellik anlayışı ve  estetik beğeninin akımlar boyunca nasıl değişerek zenginleştiğini birlikte keşfedeceğiz.

 

DADA ile sanat tarihi bir yol ayrımına giren sanat tarihinin bir tarafta Duchamp‘la ready made-enstalasyon  ve avangart  sanat işleri, diğer yanda Bacon, Gerhard Richter, Neo Rauch resmini nasıl  okumalıyız sorusu seminerimizin  ikinci bölümünü oluşturacak.

 

Sekiz hafta  süreli seminer programının  konu başlıkları aşağıda  belirtilmiş olup , sekizinci hafta da  Bienaller ve Cer Modern ‘de açılmış olan sergiler üzerine bir değerlendirme yapılacak.

 

 

Atölye Tarihleri

17 Şubat 2018 - 7 Nisan 2018

Her Cumartesi 14:00-17:00

 

Atölye Yürütücüsü

Prof. Türkan Erdem

 

Son kayıt tarihi: 15 Şubat 2018

 

Atölye katılım bedeli:

600 TL + KDV

 

Başvuru için ve ön kayıt için:

Selim Akgül - 0 312 310 00 00 / 131 / 136

selim.akgul@cermodern.org

 

 

PROGRAM:

 

1.HAFTA

Sanat nedir? Yansıtmacı ve anlatımcı kurama göre sanatın işlevi nedir? Mısır Heykel Sanatı ve Antik Yunan heykel sanatı (arkaik–klasik-Helenistik-Rönesans) dönemi heykel sanatı.

2. HAFTA

Rönesans (erken–yüksek) dönemi resim ve Barok dönemi resminin üslup özellikleri açısından karşılaştırılarak ikonik resimler üzerinden incelenmesi.

3.HAFTA

Romantizm -Realizm-Empresyonizm-Ekspresyonizm‘in çıkış nedeni ve genel özelliklerinin karşılaştırlmalı olarak incelenmesi.

4.HAFTA

Sürrealizm-Kübizm-Dada

5- HAFTA

1945 ve 1960 sonrası sanat bağlamında Soyut Ekspresyonizm-Pop Art

6.HAFTA

‘Kavramsal Sanat ve ‘Güncel Sanatı' nasıl okumalıyız?

7.HAFTA

Performans ve Video Sanatı

Yeni Medya Sanatı (Eğilimler-Sanatçılar)

8.HAFTA

Bienaller, Kültür Endüstrisi, CerModern

 

 

 

Atölye Eğitmenleri

Prof. Türkan Erdem

Atölye Yürütücüsü

Gazi Üniversitesi‘nde lisans Hacettepe Üniversitesi‘nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapan Prof. Türkan Erdem Prof. Dr. Adnan Turani atölyesinden mezun olduktan sonra Almanya’da Kunst Akademie Münster’de ’frei kunst ‘okumuştur.

 

1997 Uluslararası İstanbul Bienali Katılımcısı olmak üzere yurt içinde, yurt dışında kişisel sergiler açmış, Güney Afrika, İtalya, İngiltere, Fransa, İsveç, Kanada, Amerika, Japonya‘da düzenlenen uluslarası  kongrelere katılarak bildiri sunmuş ve müzelerde araştırma yapmıştır.

 

1996‘dan beri farklı kamu üniversitelerinde atölye ve sanat tarihine giriş, batı sanat tarihi, çağdaş sanat ve sanat eleştirisi derslerini yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

selim.akgul@cermodern.org

0 (312) 310 00 00 / 131/ 136

Atölye katılım bedeli: 600 TL + KDV

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI