Sarah Younan

Bana Ait Bir Mekan / A Space To Call My Own

12-24 Nisan/April  2016

Politik ve yıkıcı konumların toplumsal ifadesi tehlikeye girdiği zamanlarda, ev ve diğer özel alanlar, fikirlerin yüksek sesle söylendiği meydanlara dönüşür. Dijital ortam, çevrimiçi ve sanal alanlar, günümüzde yeni ifade platformları sağlamaktadır. Ayrıca dijital ve iç ortamlar, insanların alternatif gerçeklikler içerisine girdiği, günlük hayatın yükünden uzak sığınma alanları haline de gelebilir.

 

Dijital ortam, aynı zamanda toplumsal ifadeyi gözetim altında tutmanın ve düzenlemenin yeni yollarını açar ve dijital gözetim, evin mahremiyetini ve korunaklılığını tehdit eder. Peki ev benzeri özel alanların güvenliği tehdit altında mıdır? Dijital ortamlar, gerçek hayatla anlamlı bağları olan ifade ve protesto alanları sunar mı? Yoksa ev ortamının rahatlığına çekilmeye ve dijital hayallere dalmaya ortam sağlayan teslimiyet alanları mıdır?

 

Bu sergi, evsel ve dijital alanları ve onların hem yıkıcı düşünce ve eylem alanları hem de içine çekilme ve kopuş alanları olarak nasıl iş gördüğünü araştıracaktır. Sergide, izleyicinin hem fiziksel hem de dijital olarak içerisine girebildiği ve ilişki kurabildiği mekanlar yaratmak için enstalasyon ve dijital sanat bir arada olacaktır.

 

In times when the public expression of political and subversive positions is fraught with danger, the home and other private spaces often become the arena where opinions are voiced. Today, digital media, online and virtual spaces provide new platforms of expression. Digital and domestic environments can also become places of refuge, where people enter alternative realities, unburdened by the constraints of everyday life.

 

At the same time, digital media opens up new ways to monitor and regulate public expression and digital surveillance threatens the privacy and shelter of the home. Is the safety of domestic spaces under threat? Do digital environments offer spaces of expression and protest that relate to the real world in meaningful ways? Or are they realms of resignation and retreat into domestic comfort and digital daydreams?

 

This show will explore domestic and digital spaces, and investigate how they serve both as sites of subversive thoughts and actions, and as realms of withdrawal and disengagement. The exhibition will bring together sculptural installations and digital art to create environments, which the audience can enter and engage with, both physically and digitally.

 

Digital and installation work exploring public, private and digital spaces by:

Dijital, özel ve kamusal alanları araştıran yerleştirme ve dijital işlerin sanatçıları:

 

Arıcı H. ve Rouse J. - Postcards from Ankara/Ankara'dan Kartpostallar, dijital fotoğraf, manzara ve görseller.

Avcı E. - untitled, video

Aykanat E. - I'm Going for a Walk/ Yürüyüşe Gidiyorum , yerleştirme

Kambak U. - The Right to the City/Şehir Hakkı, yerleştirme ve projeksiyon

SaveMe Oh - Standing Virtual Woman/Duran Sanal Kadın, sanal canlı performans

Blind Sky Studios - Teyze, video oyunu

Younan S. - Home/Ev, seramik yerleştirme

 

Virtual spaces also accessible online via: http://sarahyounan.wix.com/aspace

Sanal mekanlara aynı zamanda şu linkten de erişilebilir: http://sarahyounan.wix.com/aspace

 

 

 

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI