Serkan Demir | Tezahür

13.03- 12.04.2014

Serkan Demir’in “tezahür/emergence” isimli solo sergisi 13 Mart’ta CerModern bünyesinde güncel sanat alanı olarak faaliyet gösteren HUB Sanat Mekân’da izleyici ile buluşuyor. Ağırlıklı olarak heykel formunda işlerin olduğu sergi, 12 Nisan 2014 tarihine kadar görülebilecek.

 

Son yıllarda çalışmalarını çoğunlukla inanç eksenine odaklayan sanatçı, “tezahür” sergisinde, gerçeküstü ortaya çıkış durumunu sorgular. Beklenmeyen zamanda ve beklenmedik biçimlerde görünürlük kazanan bu durumu ‘belirme’ olarak tanımlar ve yaşanan değişimi, bozulmayı, sürecinin konusuna dönüştürür.

 

Sanatçı, içinde bulunduğu coğrafyanın siyasi ve politik gerçekliklerinden hareketle, kültürel bir izlenim haritası oluşturmaya çalışmaktadır. Doğu mitosu ve anlatısı ile ilişkilendirmeye çalıştığı bu haritada, coğrafik stratejiler, müdahale mekanizmaları ve küresel sermayenin yarattığı krize ilişkin fotoğraf, ironik bir dille görünürlük kazanırken “tezahür” kavramının gerekçeleri de tartışmaya açılmaktadır.

 

Yine üzerinde durduğu konuların başında gelen inanç kavramının sınır çizgileri ve bunların gündelik hayattaki dönüşümleri ise son yıllardaki üretimlerinin ana motifini oluşturmaktadır.

 

Enstalasyonlar, hareketli kurgular, küçük boyutlu heykellerden oluşan “tezahür” adlı sergisinde sanatçı, nesneleri bazen birbirine ekler, çarpıştırır, bazen de tekrar toparlayarak bir sanat oyunu oynar. Birer metin niteliğinde ortaya koyduğu yapıtlarındaki örgü ve kurguyu, ruhani olanın yerine getirilme duygusuyla gerçekleştirir. Kendi tabiri ile ‘görsel soruşturma’ olarak adlandırdığı bu yapı sökümde, geleneksel üretim biçimlerinin sınırlarını belirgin şekilde zorlar ve üretim seyrinin kanıtlarını da izleyiciye sunmak ister.

 

Eserleri çeşitli müze ve koleksiyonlarda yer alan Serkan Demir, aynı zamanda Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi’nin kurucuları arasında yer almaktadır.

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI