Japon Fotoğrafçılarından Objektifinden TOHOKU

12-22 Ekim 2017

11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da meydana gelen büyük deprem, Tohoku bölgesini harap etmiştir.

 

Birçok kişi, kitle iletişim araçları sayesinde tüm dünyada hızlı bir şekilde yayınlanan fotoğraf ve video görüntülerini ve bu görüntülerin sonucunda paylaşılan acıları ve kurtarma faaliyetlerine verilen destekleri hala hatırlıyordur.

Tohoku fotoğraflarının sergilendiği bu sergi, deprem hasarını ya da yeniden yapılanma çalışmalarını belgelemeye çalışmıyor; bunun yerine, Tohoku'nun doğal ve kültürel ortamının yanı sıra insanlarını ve yaşam biçimlerini göstermek için fotoğrafları kullanmaktadır.

 

Felaketin birinci yıldönümü anısına düzenlenen bu sergi, farklı kuşaklardan ve farklı üslup eğilimlerine sahip, ancak hepsi de Tohoku'dan olan dokuz fotoğrafçının ve bir fotoğrafçı grubunun çalışmalarından oluşmaktadır. Bugünün fotoğraflarının yanı sıra 1940'larda çekilen fotoğraflar da sergide yer almaktadır.

 

Bu sergi, geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği temsil eden son derece bireyselci fotoğrafçıların bakış açılarını sunarak, Tohoku'nun birçok büyüleyici yönünü tüm dünyadaki insanlara tanıtmayı amaçlamaktadır.

 

 

Jomon kültürü, giderek daha fazla kayboluyormuş gibi görünen geleneksel Japon kültürünün en derin katmanıdır, ancak Jomon'un mirası halen Tohoku'da yaşamakta ve nefes almaktadır.

 

Biz, Japonya'nın başlıca manzara görüntülerinin verildiği bu serginin, ziyaretçilerine Japon halkının mizacını göz önünde bulundurmaları ve Tohoku'nun geleceğini düşünmeleri için bir fırsat yaratmasını umuyoruz.

 

Serginin küratörü olan Kotaro Iizawa'nın yanı sıra bu serginin düzenlenmesi için destek ve işbirliği sağlayan fotoğrafçılara ve diğer pek çok kişi ve kuruma teşekkür ederiz.

 

Bu sergi vesilesiyle, depremden bugüne kadar dünyanın birçok yerinden cesaret verici kalpten mesajlarını ve çeşitli şekillerdeki cömert desteklerini sunan kişilere şükranlarımızı sunmak isteriz.

 

Deprem ve tsunamiden en çok etkilenen yerlerde, zor koşullar altında, sığınaklarda ve geçici konutlarda yaşayan birçok kişi bulunmaktadır ve biz felaket sonrasında hızlı bir yeniden yapılanmanın sağlanabilmesi için onlara destek olmak ve onlarla birlikte çalışmak istiyoruz.

 

 

March 2012

The Japan Foundation

 

Tohoku, Japon Takımadalarının en büyük adası olan Honshu'nun kuzeydoğu kesimidir ve altı eyalete ayrılmıştır: Aomori, Iwate, Akita, Yamagata, Miyagi, and Fukushima.

 

Tohoku, oldukça soğuk bir iklime sahip olmasına rağmen, denizlerin, dağların, nehirlerin ve ormanın bolca yer aldığı çok güzel bir doğaya sahiptir.

Ayrıca, Japonya'da yaşayan ilk insanlardan bazıları tarafından geliştirilen Jomon kültürünün merkezi olarak da bilinir. Çanak çömleklerinin alev benzeri formları ile tanınan bu kültür, 15.000 ila 3.000 yıl önce Tohoku'da gelişmiştir.

 

Siyasi güç ve kültür merkezi, batı Japonya'da Nara ve Kyoto'ya kaydığında, Tohoku merkezi hükümetin egemenliğine girmiş geri ve ilkel bir bölge olarak görülmüştür, ancak bu marjinal alan, Jomon ruhunu koruyan hayati bir manevi kültür sürdürmüştür.

 

Bilindiği üzere 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da 9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, en büyük zararı Tohoku bölgesine vermiştir. Depremin etkisi çok yıkıcı olmuştur. Deprem, 20.000 kişinin ölümüne ya da kaybolmasına ve 1 No.lu Fukushima Nükleer Santralı'nda görülmemiş bir nükleer kazaya neden olmuştur.

 

Basında çıkan haberler neticesinde birçok kişi Tohoku ismini ve şehirlerini bilir hale gelmiştir. Ancak, çok az sayıda kişi Tohoku’nun iklimi, doğal güzellikleri, kültürü, tarihi ve insanları başta olmak üzere diğer özellikleri hakkında geniş bilgiye sahiptir.

 

“TOHOKU Through the Eyes of Japanese Photographers” sergisi, dokuz fotoğrafçı ve bir fotoğrafçı grubu tarafından çekilen Tohoku fotoğraflarından oluşmaktadır.

 

Teisuke Chiba ve Ichiro Kojima 1950'lerde ve 1960'larda Tohoku'yu fotoğraflamışlardır.

 

Hideo Haga, Masatoshi Naito ve Masaru Tatsuki, bölgedeki festivalleri ve halkın dini törenlerini kaydetmişlerdir.

 

Hiroshi Oshima ve Naoya Hatakeyama kişisel geçmişlerini kendi bölgelerinin manzaraları ile birleştirmişlerdir.

 

Meiki Lin kamerasını güzel doğal çevrenin fotoğraflanmasında kullanmıştır.

Nao Tsuda, Jomon döneminin eserlerinde ve yapılarında Japon ruhunun kaynağını araştırmıştır.

 

Toru Ito liderliğindeki bir grup fotoğrafçı, Miyagi eyaletindeki Sendai kentindeki anonim görüntülerden oluşan bir dizi fotoğrafı içeren Sendai Koleksiyonu'nu oluşturmuştur.

 

Tohoku'nun çeşitli yüzlerini temsil eden bu fotoğrafların, Japon fotoğraf sanatçılarının göz alıcı sanatsal ifadeleriyle, nispeten daha az bilinen bölgeyi daha bilinir kılmasını umuyoruz.

 

Kotaro Iizawa

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI