Visions of Mexican Art

4.09 - 15.11.2013

CerModern, Meksika sanatının ilk kez en geniş kapsamla derlenen sergisine ev sahipliği yapıyor. Visions of Mexican Art, Gelenekten Modernizme Meksika Sanatı Sergisi, 20 ve 21. yüzyılın tanınmış Meksikalı sanatçılarını kapsayan 54 eserden oluşmaktadır.

 

Sergi, son 70 yılda 5 farklı sanat hareketini içeren, aynı zamanda Meksika’nın sosyal ve politik tarihine göndermelerde bulunan resim, heykel ve fotoğraflardan oluşmaktadır. Diego Rivera, Rufino Tamayo gibi ülkemizde de tanınan sanatçıların eserlerinden oluşan karma sergi 4 Eylül ve 15 Kasım 2013 tarihleri arasında görülebilecektir.

 

 

Visions of Mexican Art-Gelenekten Modernizme Meksika Sanatı

Visions of Mexican Art, Gelenekten Modernizme Meksika Sanatı Sergisi, 20 ve 21. yüzyılın tanınmış Meksikalı sanatçılarının eserlerini kapsayan 54 eserden oluşmaktadır. Sergilenen bütün eserler Meksika Maliye ve Kamu Kredi Bakanlığı’nın (SHPC) “Ayni ödeme” ve “Miras Arşivi” koleksiyonlarına aittir.

Son 70 yılda Meksika’da sanat üretiminin en önemli beş hareketini içeren (Meksika Resim ve Heykel Okulu; Kırılma; Sihirli Gerçekçilik; Yeni Meksikanizm ve diğerleri; Post Modernizm), aynı zamanda Meksika’nın sosyal ve politik tarihine göndermelerde bulunan resim, heykel ve fotoğraflardan oluşan sergi, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Jorge Marin gibi ülkemizde de tanınan sanatçıların eserlerine yer vermektedir.

 

Bu sanat hareketleri ve sanatçıları, ulusal kimliğin tanımlanmasında kullandıkları yaratıcı yöntemlerle Meksika toplumunun ideallerine karşılık olarak yerli geleneklerinin yeniden değerlendirilmesi, deneyselcilik, bölgesel mitolojiler ve sosyal gerçekliğe karşı tepkimelerle eleştirel bir bakışa öncülük etmişlerdir.

Visions of Mexican Art-Gelenekten Modernizme Meksika Sanatı sergisi, içerdiği din, dil, ırk, nesil ve sanat formlarıyla izleyiciye Meksika’nın Latin Amerika görsel sanatındaki merkezi konumu hakkında bir fijkir vermektedir. Meksika’da yaşayan ve üreten farklı ülkelerin sanatçılarının içinde bulundukları kültürel çevreyle zaman içerisinde etkileşimlerini şaşırtıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.

 

Meksika Resim ve Heykel Okulu

Muralist harekete paralel olarak, Muralizmin ilkelerini kabul eden birkaç  şövale resim sanatçısı ortaya çıkmıştır. Bunlar Resim ve Heykel Meksika Okulu olarak bilinirler. Bu akım Meksika kimliğinin sosyal farkındalığını ve Mezoamerikan kültürlerinin büyüklüğünü temsilsel kuşağın jenerasyonu ve peyzaj resim geleneğinin devamlılığı ile yaratır fakat devrimin kendisinin sosyal amaçlarından etkilenir.  Milliyetçiliği veya daha açıkcası, sömürgeci düşünce yapısının kültürel ve siyasi dayatmasına karşı kendini savunan “Mezo-Amerikancılığı” ön plana çıkarmaktadır.

 

Kırılma (The Rupture)

1940’lı yıllarda ekonomik güçlenmeyle beraber ülkenin “Modernizasyonu” dönemin sanat piyasasının hareketlenmesine sebep olmuştur. Estetik duruştan çok görsel anlatımı yenilemek, bunları ifade etmek için sosyal ve hassas mekanlar elde etmek ve sosyal içeriğin değersiz söylemlerini ortadan kaldırmak için bir direniş yaklaşımı oluşmuştur. Kariyerlerine 1950’lerde başlayan bir grup genç sanatçı Rupture (Kırılma) ismi verilen bir grup oluşturmak için bir araya gelmişlerdir. Kendilerini 20.yüzyılın ilk yarısındaki görsel sanatlara yüklenmiş milliyetçi zorunluluktan kurtararak, yeni dilleri ile daha objektif bir şekilde iç meselelerini konuşabilmişler ve bu da daha geniş bir öneri mozaiği sağlamıştır. Böylece 1960’larda Kırılma dönemi sanatçıları Meksika sanatındaki pozisyonlarını sağlamlaştırmışlar ve bugün halen açık olan bir yol açmışlardır.

 

Neo Meksikanizm ve diğerleri

1970’lerde, 1968’in öğrenci ve işçi devrimleri gibi olaylarla hareketlenen radikal değişimler hakkında farkındalığın yaratılmasını amaçlayan, sokaklara çıkmak ve duvarları ve popüler medyayı kullanarak yapıtları aracılığıyla mesajlar veren ortak çalışma grupları ortaya çıkmıştır. Bu sanatçılar, 1970’lerin sonunda ortaya çıkan  değerler krizine cevap niteliğinde bir yöntem veya kimliğin yansıması olarak kendi çalışmalarına sahip çıkmaya başlamışlardır. Görsel sanatlarda ve özellikle genç sanatçıların sergilerinde “Meksikalı”nın dirilmesi ile karakterize edilen post modernizmin yerel versiyonu sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Ulusal tarihleri, popüler kültürü, gelenekleri, ritüelleri ve dini unsurları diriltmiş ve yeniden yorumlamışlardır. Yapıtları, “yüksek kültür”ün tam tersi ironi ve iğneleme yayar ve geniş toplumun alışkanlıkları ile ilgili imalı bir eleştiriler yapar. Bu dönemdeki bu akımın belirgin bağımsızlığına rağmen, Alman neo-ekspresyonizmi, İtalyan trans-vanguard (öncü akım) veya post-modern Amerikan sanatçıları gibi avangard lisanların belirgin etkileri vardır.

Visions of Mexican Art-Gelenekten Modernizme sergisi, Meksika Sanatı hakkında bütüncül bir kapsam sunmayı hedeflememektedir. Ancak, Türkiye’de ilk kez sergilenen Meksika ve Latin Amerika’da sanat eğilimleri ve akımları hakkında geniş bir bilgi içermektedir.

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI