7 Zamansız Günah / H.Bosch Re-imagined

2 Mart March -2 Haziran June 2024

7 Zamansız Günah

H.Bosch Re-imagined

Dijital Sergi

2 Mart-2 Haziran

FLOW Digital Theatre

@cermodern @reotek

 

Sanat tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan, Rönesansın kuzeydeki temsilcileri arasında yer alan Hieronymus Bosch’un ‘’Dünyevi Zevkler Bahçesi’’ isimli ünlü eseri, insanın günahkâr doğasını ve döneminin dini inançlarını metaforik bir anlatımla derinlemesine ele alıyor. ‘’7 Zamansız Günah’’ sergisi, bu eserde işlenen "Yedi Ölümcül Günah" konseptiyle başlayarak, izleyicilere Bosch'un başyapıtının gizemli detaylarını keşfetme imkanı sunuyor. Bu keşif, Bosch’tan 9 yıl sonra doğan ve ondan aldığı ilhamla sanatına yön veren Brueghel’in şiirleriyle de zengileşiyor.

 

Bosch'un özgün tarzında eğitilmiş yapay zeka modelinin sanatsal bir araç olarak kullanıldığı sergide, 10.000 görselle oluşturulan koleksiyondan alınan seçki,  günümüz toplumunun karmaşık ahlaki yapılarına dokunuyor. Bosch'un sanatsal üslubunu ve sembolizmini kullanarak yirmibirinci yüzyılın günahlarına ve modern yaşamın çeşitli yönlerine eleştirel bir bakış sunuyor.

 

Flow Digital Theatre'ın 70 metre ve 360 derece sahnesinde sunulan sergi, izleyicileri Bosch'un eserinin içine çekiyor ve imgeler Brueghel'in şiirleriyle açıklanarak, Bosch ve Brueghel'in arasındaki ilişkiyi de gözler önüne seriyor. Bu sergi, geçmişin derinliklerinden ilham alarak günümüze ve geleceğe bakmaya davet ediyor.

 

Biletler Biletinial ve Cermodern

 

 

"The Garden of Earthly Delights",  the famous work of Hieronymus Bosch, one of the most iconic figures in art history and one of the northern representatives of the Renaissance, deals with sinful nature of human beings and their religious beliefs with a metaphorical expression. The exhibition "7 Timeless Sins" offers the opportunity to discover mysterious details of the masterpiece by Bosch, starting with the concept of "Seven Deadly Sins". The discovery is enriched by the poems of Brueghel, who was born 9 years after Bosch and shaped his art with the inspiration he took from him.

 

In the exhibition, artificial intelligence is trained as a model of Bosch's unique style which is used as an artistic tool in the exhibition. The selection from the collection created with 10,000 images presents the complex moral values of today's society. Using the artistic style and symbolism of Bosch, the exhibition offers a critical approach on the sins of the twenty-first century and various aspects of modern life.

 

The exhibition, presented on the 70-meter and 360-degree space of Flow Digital Theatre, draws the audience into the work of Bosch and reveals the relationship between Bosch and Brueghel by explaining the images of Bosch with Brueghel's poems. This exhibition invites us to look at the present and the future, inspired by the depths of the past.

 

 

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI