Meksika El Yazmaları: Yeni Dünyanın Eski Kitapları

29 Haziran June-27 Ağustos August 2021

Meksika El Yazmaları: Yeni Dünyanın Eski Kitapları

 

Sergi, Orijinal kopyalarının dünyadaki bazı müzeler ve ulusal kütüphaneler tarafından muhafaza edildiği 21 tıpkıbasım el yazmasından oluşmaktadır.

Sergilenen el yazmaları yüzyıllar boyunca Orta Amerika ve Meksika’da yaşayan yerli halkın kültürleri ve gündelik yaşantılarının çok önemli bir parçasıydı. İçlerinde betimlenen hikayeler ve ritüeller el yazmalarının onlar için sıradan bir kağıt parçası olmanın ötesinde varlığın devinimine bizzat katkıda bulunan oldukça değerli eserlerdi.

Uzmanlar tarafından deşifre edilen el yazmalarında genellikle geyik derisinden elde edilen parşömen ya da ağaç kabuğundan yapılan amate kağıt kullanılmıştır. Her iki yöntemin de kullanılan renklerin ve çizimlerin büyüsel amaçlarla hayata geçirilmesine katkıda bulunduğu düşünülüyordu.

Bazı kaynaklar, İspanyol işgalcilerin, yerlilerin terk ettikleri evlerinde buldukları bu el yazması kitapların sayısı karşısında nasıl hayrete düştüklerini açıklamaktadır. Meksika’da bulunan bu eserler bir zamanlar hayatın bütün yönlerinin ( tarih, kalıtım, ekonomi, din vb.) ayrıntılarıyla tasvir edildiği önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Sergi, CerModern ve Meksika Büyükelçiliği işbirliğiyle hazırlanmıştır.

 

The exhibition Codices of Mexico, the Old Books of the New World is a selection of 21 facsimile books whose originals are guarded by some museums and national libraries throughout the world.

As described by some texts, the codices or books were an essential part of the daily life of the region known as Mesoamerica for centuries. Their content was considered as something that contributed to the continuity of existence and not just a mere inert object or representation.

The materials used as support were amate paper (made from the bark of ficus trees, usually) and deer parchment. Both supports and the pigments used to draw the figures and characters, were considered to have special spiritual properties that regained life when being read by priests.

 

The exhibition is arranged with the collaboration of CerModern and The Embassy of Mexico in Turkey.

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI