New:Now

5 Ocak January -18 Şubat February 2024

Yeni, şimdi ve yaşam sevinci üzerine…

 

      Yeni:Şimdi – New:Now genç sanatçıların ve genç tavrın bir sergisi. Bir arakesit çoğulluğunu imleyen Yeni’den ve kaçınılmaz gelecekten bahseden kavramımızın parlak bir geçmişin, birikimin ve yoğunluğun üzerinde oturduğu kuşku götürmez.  Genç sanatçıların muhteşem bir sanatsal kalıtın üstüne söylenmedik söz ve henüz görülmemiş bir imge yaratmaları oldukça zor. Ama imkansızı başarmak tam da gençliğin düş ve eylem evrenini tanımlamıyor mu? Yeni de böyle sınırsızlığın ufkunda filizleniyor. Şimdi’nin sürekli değişimi farklı bireşimler, kavuşum/ayrışımlar, çoğulluklar ve melezlikler üretiyor, bu da yine yeni arakesitler demek. Bilişim teknolojisinin sunduğu görülmemiş olanakları da rahatça kullanan genç sanatçılar bize ufukta olacakları da sunuyor veya hissettiriyorlar. “Şimdi” artık geleceğin depar çizgisidir, yani buradadır.

      Yaşanan ve öğrenilen deneyimler bütününden beslenen kurgu/düş/hayal ve yaratıcı pratik, neredeyse sonsuz öğrenme kapasitesi, bir erk sayılabilecek tükenmez bir enerji, yoğun/sürekli/verimli çalışma, dipsiz ve nedensiz bir neşe ile birleşince genç sanat düşüncesi belirginlik kazanır. Deneye ve yeniye açıklık, bagajsızlık-önyargısızlık ve sınır tanımamak yaratıcılığı ateşler. Elbette tüm bu nitelikler hatalara açıktır ama gençlerin önlerindeki hatırı sayılır zamanla bu yanlışlar, travmalar ve hayal kırıklıkları tamir edilebilir, öğrenmeye dönüşebilir hatta yepyeni bir yaratıcı yolculuğun başlangıcına dahi dönüşebilir. İşte geleceği kurmanın sihirli formülleri…

      Süreç içinde yoğun bir dikkatle izleyegeldiğimiz, çalışmalarıyla öne çıkan, geleceği şimdiden izleyicilere hissettirdiklerini düşündüğümüz otuz yaş civarı ve daha genç değerli sanatçıları CerModern’in büyük ustaları konuk ettiği ortama, ana salona davet ettik. Onüç ay önce yine aynı mekanda CerModern ile birlikte düzenlediğimiz “GençBuluşma” sergisi bizlere yol açtı ki harika dönüşler ve deneyimler armağan etti. Sanatçı dostlardan ve izleyicilerden gelen destek ve teşvikle New:Now/Yeni:Şimdi sergisini sunmaya karar verdik ve her yıl tekrarlayarak kurumsal bir pozisyon almaya niyetliyiz.

      Sanatçı gençlerin yürekten gelen bir içtenlikle yarattıkları işler böylesine biricik bir mekanda harika algılanıyor, yeni sinaps ve anlamlar üretiyorlar. İşlerin birbirleriyle olan ilişkileri de enteresan bireşimler, paralellikler ve zıtlıklar yaratıyor. Samimi dileğimiz sanatçı gençlerin ve ifadelerinin/meramlarının izleyicilerle samimi bir arakesit oluşturmasını sağlayarak barış, sevgi, yenilenme, sevinç ve hareket yönünde zincirleme bir reaksiyon başlatmalarıdır.

      Sanatçıların izlenme sürecine değerli katkıları olan Ankara ve Eskişehir’deki hocalarımıza, yurtdışındaki küratör dostlara yürekten teşekkürlerimi sunarım. CerModern yönetimine ve ekibe de sağladıkları muhteşem organize kurumsal destek, kolaylaştırıcılık, ilgi ve sempati için çok müteşekkirim.

 

On the New, Now and Joy of Life

 

      New:Now is an exhibition of young artists and young style. There is no doubt that our concept which signifies a plurality of intersections, speaks of the New and the inevitable future, is based on a bright past, accumulation and intensity. It may seem impossible for young artists to create brand new images that have not been seen before because of the richness of the art history. But achieving the impossible exactly represents the imaginary and dynamic universe of youth, doesn’t it? What is new is sprouting in the horizon. The constant change of Now produces new synthesis, combination/ disjunctions, pluralities and hybridities, meaning more new intersections. Young artists, using the unprecedented opportunities of technology comfortably foretell what is going to come from the horizon. “Now” is a departure line to the future which is right here...

      Fiction, dreams and creative practice are nourished by individual and collective experiences. The idea of young art becomes evident in almost infinite learning capacity, inexhaustible powerful energy, combined with intense/continuous/productive work and limitless and causeless joy. Openness to experimentation and newness, lack of baggage/prejudice and knowing no boundaries do ignite creativity. Of course, all these qualities are open to mistakes, but with considerable time these mistakes, traumas and disappointments can be repaired, turned into knowledge, and even point the beginning of a brand new creative journey. Here are the magic formulas for creating the future.

      We invited valuable artists around the age of thirty and younger, whom we have been following with intense attention throughout their creative processes, to the main gallery where CerModern hosts the great masters of art. The exhibition “Fresh Encounters” which was organized at the same gallery thirteen months ago, paved the way to this exhibition. We had wonderful feedback and valuable experiences. With the support and encouragement from artist friends and art audience, we decided to work on the New:Now exhibition and we intend to take an institutional step by repeating this event every year.

      The artworks created by young artists are perceived wonderfully in such a unique space, and the works produce new synapses and meanings. The relationship among the works creates surprising combinations, parallels and contrasts. Our wish is that young artists and their expressions/concerns will create a sincere touch to the audience and start a chain-reaction towards peace, love, renewal, joy and movement.

      I would like to express my gratitude to the professors in Ankara and Eskişehir and to my curator friends abroad for their valuable contributions to the viewing processes of the artists. I am also very grateful to CerModern Team for the wonderful organization, institutional support, facilitation, interest and sympathy that they happily provided.

 

 

 

 

 

Attila Güllü

Küratör Curator

Ocak January 2024

 

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI