Yüzleşme / Confrontation

6 Kasım November 2021 - 9 Ocak January 2022

Cermodern, bu sene 25. yılını kutlayan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Plastik Sanatlar ve Resim, Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Tiyatro, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümlerinde üretilen çalışmalardan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

 

Alışılagelmiş öğrenci ve mezun sergisi anlayışını aşma hedefiyle çok katmanlı bir forum şeklinde kurgulanan Yüzleşme, sanat ve tasarımın ontolojik varlığına dair konuları eleştirel bir bakışla ele alıyor. Sergi doğa, şehir, birey, toplum ve soyutlama kavramlarına gönderme yapan beş tematik bölümden oluşuyor. Katılımcılar, öğrencisi oldukları bölüme göre ayrı ve bağımsız alanlarda değil, yapıtlarının kavramsal ve estetik özelliklerine göre bir arada yer alıyor. 61 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen sergide ressamların eserleri grafik tasarımcıların posterleriyle yan yana sergilenirken, tiyatro oyunlarının afiş ve kostümleri, gastronomi ve mutfak sanatları ürünlerine eşlik ediyor.

Fakültenin 25 yıllık üretiminden disiplinler ötesi bir yaklaşımla örnekler sunan sergi, kurumun geçmişi ve bugünüyle yüzleşmesine aracı olurken, bir yandan da izleyiciye dünyayla yüzleşme ve onu alışılmadık açılardan yeniden keşfetme fırsatı sunuyor.

 

Sanat ve tasarım bize dünyayla yüzleşme ve onu yeniden keşfetme fırsatı sunuyor.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, farklı anlatım dillerine sahip programların ortak paydasının sanat olduğunu, sergideki disiplinlerarası geçişkenliğin sanat paydasında birleştiğine vurgu yapıyor. Prof. Gülveli Kaya, sergiyi projelendirirken amaçlarının “geçmişe projeksiyon tutmak değil, geçmişten bugüne bakarak, mezunumuz olan sanatçıların tutumlarında kurumumuzun genetik kodlarını aramak ve onlarla yüzleşmek; yaratıcı, cesur, sorgulayıcı, entelektüel bakış açısına sahip, seven, hisseden, ümit eden, ürperen, yaşama sevinci olan sanatçılarla karşılaşmak ve kendi geleceğimizi geçmişimizin izlerinde aramak” olduğunu ifade ediyor.


Katılımcıları günümüz sanat ve tasarım dünyasındaki ana konulara yönelik farklı biçimsel, estetik ve kavramsal yaklaşımların genel bir resmini verecek şekilde belirlediklerini dile getiren küratör Prof. Dr. Marcus Graf, “Sanatçılar ve tasarımcılar dünya ile eserleri aracılığıyla yüzleşir. Bizler de bu eserler aracılığıyla dünyayla yüzleşme ve onu alışılmadık açılardan yeniden keşfetme fırsatını yakalarız” diyor ve ekliyor: “Akademik kadro mensupları olarak bu sergi bize, ders verme yöntemlerimizi ve çevremizdeki insanlarla etkileşime girme biçimlerimizi yeniden düşünmek için yeterli zamanı ayırmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ziyaretçiler ise, güncel sanatçı ve tasarımcıların bakış açısından, dünyayla alternatif ve yenilikçi bir yüzleşme fırsatı buluyor. Yeni Normal’i yaratmak için Farklı Normal’i, Daha İyi Normal’i ortaya çıkarmalıyız ve umarım ‘Yüzleşme’ sergisi buna olumlu bir katkıda bulunur.”

 

Sergi, 9 Ocak 2022 tarihine kadar Cermodern ana galeride ziyaret edilebilir.

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI